Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

A tartós kikötés tilalma, nem egyenlő a láncon tartás abszolút tilalmával

2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szeretné felhívni a figyelmet a rendelettel kapcsolatos néhány, nagy publicitást nyert félreértésre. A legfontosabb, hogy helytelen az az értelmezés, mely szerint a kutyákat mostantól egyáltalán nem lehet láncon tartani. Szintén fontos tisztázni, hogy az, aki vét a rendelet ellen, nem követ el bűncselekményt, mivel az előírás nem esik a Btk. hatály alá. Probléma esetén nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie.

A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az emberrel való évezredes együttélés eredményeként – fajtársaival szemben is inkább az ember társaságát választja. Ennek ellenére sokan ma is egyszerű „jelzőrendszerként” folyamatosan kikötve, vagy kennelbe zárva tartják ebüket. Azon körülmények részletes jogszabályi meghatározása, amik ahhoz szükségesek, hogy egy kutya jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott lényként élhessen, lehetetlen, hisz az igények egyedenként, fajtánként eltérőek. Éppen ezért a rendelet előírásai egyfajta követendő irányt határoznak meg, segítve a felelős állattartási szokások kialakulását.
A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy minden, jelen állapotában sajnos szabad tartásra alkalmatlan kutya is végleg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután egy kutya se kerüljön tartósan láncra!

Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód esetében – biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek megfelelő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelően szervezett szabad mozgás lehetőségét is. Szintén a gazda felelőssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség életét, emellett kiemelten fontos az ember egészségének és testi épségének védelme! Egy összetett témáról van tehát szó, melyben az állat és az emberi környezet jogos igényeit is kielégítő feltételeket kell megteremteni.

Fontos tudni, hogy az, aki vét a vonatkozó rendelet előírásai ellen, nem követ el bűncselekményt, hiszen ezek alapvetően nem a Btk.-ba ütköző cselekedetek. Ha valaki egy az állat kíméletét nem biztosító módon, tartósan láncon tartott kutyán szeretne segíteni, akkor nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hiányosságok javítására kötelezhető az állat gazdája. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot szabhatnak ki rá, melynek alapösszege 15 000 Ft. Ez az összeg minősített esetekben – jogszabályban meghatározott mértékben – szorzókkal növelhető.

Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy ha valaki kutya tartására vállalkozik, tartsa szem előtt a felelős állattartás szabályait és mérlegelje, hogy meg tudja-e teremteni mind a háziállata személyes szükségleteit, mind a saját környezetének jogos elvárásait kielégítő körülményeket.

A témával kapcsolatos további háttéranyag elérhető a NÉBIH honlapján:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-kutyak-tartos-lancon-tartasanak-tilalmarol


Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

2016.01.14.       Nyomtatóbarát változat 

 

Egyszerűsödnek a közigazgatásban intézhető ügyek

2016. január 1-jén lép hatályba az a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosító csomag, amely eredményeképpen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb közigazgatási rendszer alakul ki. Ezzel egyidejűleg több hatósági eljárás díja csökken, egyes eljárások ingyenessé válnak.

Az elfogadott törvénycsomag több törvényt is módosít, a gyakorlati tapasztalatok alapján egyszerűsítve a közigazgatási ügyeket. A közigazgatási bürokráciacsökkentés jegyében felülvizsgálatra kerültek az általános eljárási szabályok, amely minden közigazgatási ügyre kiterjedő egyszerűsítést eredményez. Az ügyintézési határidők nagy része is csökkeni fog. A bürokráciacsökkentés keretében egyes engedélyezési eljárások esetében a korábban engedélyhez kötött tevékenységeket a jövőben már bejelentést követően is lehet folytatni. A szabályok módosítása a gyakorlatban jelentkező ügyféli igények kielégítését célozzák azáltal, hogy meghatározott ügyekben a hatósági eljárásokat idő- és költségtakarékosabbá teszik.

Az állami rezsicsökkentés kérdéskörében a lakosság véleményének megismerése érdekében az állam 2015. év nyarán konzultációt tartott a megyei kormányhivatalok bevonásával, amelynek során közel 400 ezer ember nyilvánította ki a véleményét. A 2016. január 1-jén hatályba lépő módosítások eredményeképpen ingyenes lesz: a személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya) kiállítása, pótlása; családi állapot-változással összefüggő névváltozás miatt indult hatósági eljárások; eltulajdonított okmányok pótlása; gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása; gépjárművezetői engedély kiállítása első alkalommal; mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása; hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal); tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése (örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján); oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány); felsőoktatási képzésre jelentkezés, jelnyelvi tolmács névjegyzékbevétele; lakóépület bontási, építési, és használatbavételi engedélyezési eljárása (a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű ingatlan esetén); adóhatósági igazolás; cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok megküldése; cégek éves számviteli beszámolójának közzététele; üzlet működési engedélye iránti eljárás; vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása; népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások; mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás.


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2016.01.04.       Nyomtatóbarát változat 

 

Országos Egészségügyi Információs és Betegsegítő Központ közleménye

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám: 70-884-5879, 70-389-4178

2016.01.04.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének változásáról

A Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésén tárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítását, amely egyebek mellett érinti a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét is.

A Polgármesteri Hivatal, a polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje, valamint a házipénztár nyitva tartásának rendje 2016. január 1-jétől az alábbiak szerint alakul:

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
- hétfő: 8.00 órától - 16.00 óráig,
- kedd: 8.00 órától - 16.00 óráig,
- szerda: 8.00 órától - 17.00 óráig,
- csütörtök: ügyfélfogadás nincs
- péntek: 8.00 órától - 12.00 óráig

A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje:
- polgármester: minden szerdán 8.00 órától – 16.00 óráig
- jegyző minden szerdán 8.00 órától – 16.00 óráig

A házipénztár nyitva tartásának ideje:
- hétfő, kedd, szerda: 8.00–12.00 és 13.00-15.00
- péntek: 8.00–12.00


Dr. Endre Mónika
jegyző

2015.12.21.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Ballószögi Lakosok!

Tisztelt Ballószögi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. december 23-án szerdán a Kecskeméti Járási Hivatal ügysegédje nem tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban.


Dr. Endre Mónika
jegyző

2015.12.21.       Nyomtatóbarát változat 

 

Befejeződtek az árverések

2015. december 14. napjával sikeresen lezárult az idei évre az állami földek gazdáknak történő értékesítése Bács-Kiskun megyében.

November 23. napjától december 14. napjáig volt lehetőségük a helyben lakó földműveseknek a maximum 300 hektár mértékű állami tulajdonú földterületek egy részének megvásárlására.
Az árverési eljárások a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett kerültek lebonyolításra.
Összesen 579 árverés volt meghirdetve, ez megközelítőleg 8 408 hektár termőterületet jelentett, ebből ténylegesen 567 árverés történt meg 8 133 hektárnyi földre.
A kimutatások alapján az árverések 79%-a volt eredményes, azaz 448 eljárás.
A licitálások hossza átlagosan 2 perc 45 mp volt, a leghosszabb 43 perc 51 mp-ig, a legrövidebb 7 mp-ig tartott.
Az egy árverésen történő licitek átlagos száma 17, a legtöbb licit száma viszont 325 volt.
A nyertesek átlag életkora 44 év, a legfiatalabb nyertes 18 évesen, a legidősebb 84 évesen licitált.
Az árverések nagy részére csak egy személy regisztrált, de volt olyan eljárás is, ahol egyszerre tízen licitáltak az adott földre.
A licitálás alapján a legtöbbet érő földért 364 millió forintot, a legalacsonyabb áron elkelt földért pedig 900 000 forintot fizet a nyertes.
Az árverési eredményközlő hirdetmények a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet honlapján (www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapjain (www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók meg. Továbbá az NFA megyei kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti épületben, valamint az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben kerültek kifüggesztésre 30 napra. Az elővásárlási jogosultaknak 30 nap áll rendelkezésükre, hogy éljenek elővásárlási jogukkal.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


2015.12.17.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatosan

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályaira vonatkozó rendelkezéseket.
A közszolgáltató kiválasztására több eredménytelen pályázati eljárást követően a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésén 89/2015. (06. 25.) sz. Kt. határozatával került sor.

A Képviselő-testület a Tohai Sándor 6044 Kecskemét, Darányi Ignác u. 7. szám alatti egyéni vállalkozó által benyújtott pályázati anyagot nyilvánította nyertes ajánlatnak, amely alapján a közszolgáltatási szerződés is megkötésre került.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Tohai Sándor egyéni vállalkozó a közszolgáltatást kizárólagos területi ellátási kötelezettséggel és joggal végzi Ballószög közigazgatási területén 2015. július 1-jétől 2020. június 30-ig. A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 48 órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni.

A szolgáltatási díj mértéke az alábbi:
- alapdíj: 1.500,- Ft+ÁFA/hónap/ingatlan
- ürítési díj: 480,- Ft+ÁFA/m³

Tohai Sándor egyéni vállalkozó elérhetőségei:
6044 Kecskemét, Darányi Ignác u. 7.
tel: +36/76-707-590 (15 óra után)
mobil: +36/30-953-8228
e-mail: tohai@citromail.hu
Polgármesteri Hivatal

2015.12.15.       Nyomtatóbarát változat 

 

Szilveszteri Meghívó


2015.12.14.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. A Ballószög Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. A könyvtáros-közművelődésszervező álláshely betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. A Ballószögi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. Dr. Bodonhelyi Zsolt háziorvos kérelme a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálatára
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. Egyebek
a) Tájékoztatás a Ballószögi Lövész Technikai és Szabadidő Sport Egyesület összefoglaló beadványáról

Ballószög, 2015. december 10.
Somogyi Lajos
polgármester

2015.12.10.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2015.11.24.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 26-án (csütörtök) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Tovább ...

2015.11.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 19-én (csütörtök) 8.30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

Ballószög Község Önkormányzatának a Hírös Vetőmag Kft. és Geredy Péter Károly haszonbérlőkkel fennálló haszonbérleti szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: Somogyi Lajos polgármester


Somogyi Lajos
polgármester

2015.11.16.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételére!

A belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás elnyerésére, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti támogatás elnyerésére Ballószög Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a képviselő-testület 110/2015. (09. 28.) sz. határozata alapján, 114 m³ keménylombos tűzifa megvásárlására.
Ballószög Község Önkormányzata a pályázaton 51 erdei m³ keménylombos tűzifa megvásárlására kapott vissza nem térítendő támogatást.
A pályázati felhívás szerint a települési önkormányzatnak a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben kell szabályoznia.
Tovább ...

2015.11.11.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. november 12. (csütörtök) és 13. (péntek) napján a Kecskeméti Járási Hivatal Deák Ferenc tér 3. sz. alatt található Kormányablak Osztályán technikai okok miatt az ügyintézés szünetel.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a 2015. október 22-én megnyílt Rákóczi út 5. szám alatt található Kormányablak és Okmányiroda Osztályán az ügyintézés változatlan ügyfélfogadással működik.
Rákóczi út 5. szám alatti Kormányablak és Okmányiroda Osztály az alábbi ügyfélfogadási renddel várja a kedves ügyfeleket:

Hétfő: 8.00-17.00 Sorszámkiadás: 8.00-16.30-ig
Kedd: 8.00-19.00 Sorszámkiadás: 8.00-18.30-ig
Szerda: 8.00-18.00 Sorszámkiadás: 8.00-17.30-ig
Csütörtök: 8.00-18.00 Sorszámkiadás: 8.00-17.30-ig
Péntek: 8.00-18.00 Sorszámkiadás: 8.00-17.30-ig

Megértésüket és türelmüket köszönjük.


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal


2015.11.06.       Nyomtatóbarát változat 

 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

Könyvtáros-közművelődésszervező
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A próbaidő tartama négy hónap. A meghirdetett munkakör ellátása teljes, 8 órás munkaidőben történik.
Tovább ...

2015.10.28.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák