Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Anyatejes nyereményjáték

Kedves Szülők!
A 2014. évi anyatejes nyereményjátékunk a végéhez ért. Nagy örömünkre szolgált a sok beérkezett szelvény! Ezúton is köszönjük a sorsolásban részt vevő gyermekeknek a közreműködést, valamint Ballószög Község Önkormányzatának a támogatást.

Nyerteseink: Fenyves Kinga, Füle Zsuzsanna és Verebélyiné Bartus Nóra.
Nyereményüket átvehetik a Ballószögi Védőnői Tanácsadóban, a védőnőktől.

A kisorsolt könyv nyeremények a következők:

  1. Dr William Sears: Éjszakai gondoskodás. Sanoma Budapest, 2006.
  2. Adele Faber & Elaine Mazlish: Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje. Reneszánsz, Budapest, 2006.
  3. Jane Nelsen, Ed.D.: Pozitív fegyelmezés, Reneszánsz, Budapest, 2013.
Tovább ...

2014.09.18.       Nyomtatóbarát változat 

 

32/2014. (IX.15.) sz. HVB határozat

„Helyi önkormányzati képviselők választása” szavazólap-minta imprimálása

A Helyi Választási Bizottság Ballószög (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot:

32/2014. (IX.15.) sz. HVB határozat - „Helyi önkormányzati képviselők választása”

2014.09.15.       Nyomtatóbarát változat 

 

31/2014. (IX.15.) sz. HVB határozat

„Polgármester választása” szavazólap-minta imprimálása

A Helyi Választási Bizottság Ballószög (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot:

31/2014. (IX.15.) sz. HVB határozat „Polgármester választása” szavazólap-minta imprimálása

2014.09.15.       Nyomtatóbarát változat 

 

TÁJÉKOZTATÁS

A Helyi Választási Iroda Vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 7. § (1) bekezdés o) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adja:

A Helyi Választási Bizottság tagja: Dabasiné Valkai Mária elnök
Gondosné dr. Deák Noémi elnökhelyettes
Gulyás Péterné tag
Molnár Piroska póttag
Csizmadia Csilla póttag

A Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Endre Mónika jegyző

A HVB és a HVI hivatali helyiségének címe: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
telefonszáma: 06/76-573-022
e-mail címe: balloszog-jegyzo@balloszog.hu
fax száma: 06/76-427-461


Ballószög, 2014. szeptember 1.

Dr. Endre Mónika
HVI vezető


2014.09.10.       Nyomtatóbarát változat 

 

Ballószög Község Helyi Választási Bizottságának 3/2014./IX.8./ sz. határozata

Ballószög Községben működő Helyi Választási Bizottság a Ve. 160. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján lebonyolított sorsolás alapján az alábbiak szerint állapítja meg a képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét:

1. Somogyi Lajos
2. Deák Zsolt
3. Bartusné Farkas Amália
4. Tánczos Ferenc
5. Réfi Enikő
6. Máténé Nyúl Éva
7. Fodor Éva
8. Cseh Imre
9. Duzmath György Gyula
10. Pusztai István Ferencné
11. Gáspár Zoltán
12. Garacziné Festő-Hegedűs Aranka
13. Gróf Zoltán
14. Szabó Gábor
15. Dr. Rózsa Katalin
16. Zrínyi István Zoltánné
17. Zsámboki Attila
18. Domokos István
19. Szőke Lajos
20. Nyúl József Jenő
21. Jobbágyné Pintér Eszter
22. Geredy Péter Károly

A sorsolás eredménye ellen a Ve. 239. §-a szerint nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Ballószög Község Helyi Választási Bizottságának 3/2014./IX.8./ sz. határozata

2014.09.09.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák