Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata építési telkeket értékesít,
a telkek közművesítése folyamatban van.


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen,
vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.
Tovább ...

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Tovább ...

2017.05.19.       Nyomtatóbarát változat 

 

2017-2018-as nevelési évre jelentkezett és felvett gyermekek névsora( A névsor tájékoztató jellegű, a határozatot postai úton kapják kézhez a szülők.)

1. Nyúl Dávid
2. Kis Luca
3. Fehér Bence András
4. Nagy Maxim
5. Tóth Csenge
6. Babos Kitti Kendra
7. Nagy-Bánóczki Léna
8. Nagy- Bánóczki Hédi
9. Keller Dóra
10. Berta Nóra
11. Nagy Véda
12. Benedek Anna Boglárka
13. Gyöngyi Levente
14. Gombár Szonja
15. Polyák Hunor
16. Liptai Olivér
17. Liptai Áron
18. Vencsellői Áron Tamás
19. Pesling Vivien Mónika
20. Jakab Kristóf
21. Csabai András Félix
22. Horváth Regina
23. Szűcs Hunor
24. Szűcs Dorka
25. Cseri Noel
26. Kiss Gergely
27. Szabó Kira
28. László Hanna
29. Hudra-Kiss Balázs
30. Kiss Bence Gábor
31. Hazafi Zalán
32. Ragácska Noémi
34. Gyenes Benett
34. Gyenes Gergő
35. Sánta Bálint
36. Kovács Nándor
37. Gróf Márton
38. Gál István
39. Mozsár Luca
40. Trencsényi Aliz
41. Kovács Lili Zsuzsanna
42. Péli Dániel
43. Sándor Kitti


Szél Emma s.k.
óvodavezető

2017.05.17.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2017.05.16.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Ballószögi Lakosok!

A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2017. június 15-én 18.00 órától a Faluházban lakossági fórum keretében tájékoztatót tart az egységes európai (112) és nemzeti (104, 105, 107) segélyhívó számok jogszerű használatáról.
Kérjük, hogy szíveskedjenek megtisztelni jelenlétükkel a Kecskeméti Rendőrkapitányság előadóit.

Polgármesteri Hivatal

2017.05.16.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás gépjármű értékesítéséről

Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2017. (04. 27.) sz. Kt. határozata alapján értékesítésre kínálja a kizárólagos tulajdonát képező, 2002-es évjáratú benzin üzemű Lada Niva gépjárművét, mely üzemképes, és 2018. április 14. napjáig műszaki érvényességi vizsgával rendelkezik. A gépjármű induló ára 400.000,- Ft. A nyertes ajánlat kiválasztásának szempontját a legmagasabb ajánlati ár megtétele képezi.

A gépjárművel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Duzmath György Gyula alpolgármestertől (06/30-915-6288) vagy Tánczos Ferenc Pénzügyi Bizottsági tagtól (06/30-410-1616).

Kérjük, hogy érdeklődés esetén írásbeli vételi ajánlatát (pontos ajánlati ár, ajánlattevő neve, címe, telefonszáma) szíveskedjen jeligével ellátott zárt borítékban a 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. szám alatti címre személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékok beérkezésének határideje 2017. május 17. (szerda) 16.00 óra. A borítékok egyidejű bontására az ajánlattételi határidő leteltét követően, a Pénzügyi Bizottság soron következő ülésén kerül sor.

A jeligével ellátott vételi ajánlatok előzetes véleményezése a Pénzügyi Bizottság hatásköre, az ajánlatok elbírálására a 2017. május 25-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület döntéséről az ülést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

Polgármesteri Hivatal

2017.05.08.       Nyomtatóbarát változat 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. május 1. napjától településünkön a hulladékkezelési közszolgáltatást az Izsák-Kom Kft. helyett az Ökovíz Nonprofit Kft. végzi.

A számlát a továbbiakban is az NHKV Zrt.-től kapják, a lakossági ügyintézésre pedig a már megszokott elérhetőségeken van lehetőség. A lakosságnak a közszolgáltató személyében történő változás miatt nincs teendője.

Tekintettel arra, hogy az előzetes jelzések szerint az új közszolgáltató az Izsák-Kom Kft. személyi és géppark állományát is átveszi, a hulladék összegyűjtése és elszállítása továbbra is a megszokott rendben történik, abban változás nem várható.

Örömteli újdonság, hogy 2017. május hónaptól kezdődően havonta egy alkalommal elszállításra kerül az ún. komposztálható zöld hulladék is, amely régen várt hiányt pótol. A közszolgáltató a gyűjtéshez háztartásonként 2 db zöld színű, emblémával és gyűjtési útmutatóval ellátott, lebomló anyagból készülő zsákot biztosít, amelybe fűkaszálék, lombhulladék és kerti gyom helyezhető el. Az ágnyesedéket maximum 70 cm összekötözött kötegekben tudják elszállítani.

Az Ökovíz Nonprofit Kft. a közeljövőben minden ingatlantulajdonos postaládájában részletes tájékoztatást fog elhelyezni.

Somogyi Lajos
polgármester

2017.04.28.       Nyomtatóbarát változat 

 

Pályázati felhívás közétkeztetésre

Ballószög Község Önkormányzata 2017. március 30-án tartott Képviselő-testületi ülésén 45/2017. (03. 30.) sz. Kt. határozata alapján a közétkeztetési szolgáltatás ellátására pályázatot ír ki.

Pályázat tárgya: A pályázó a 6035 Ballószög, Zrínyi u. 2. szám alatti Ballószögi Csillagszem Óvoda, a 6035 Ballószög, III. körzet 71. szám alatti Karácsonyi Óvoda és a 6035 Ballószög, Kossuth u. 4-6. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola intézmények nevelésében és oktatásában lévő gyermekek és tanulók, valamint az intézményegységekben dolgozó alkalmazottak részére közétkeztetést biztosít a három helyszínre szállítással 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig tartó időszakban munkanapokon.
A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az ételeknek a szolgáltató által üzemeltetett főzőkonyhán történő elkészítését, és annak az intézményegységek által működtetett tálalókonyhákra történő kiszállítását. A közétkeztetés helyszínein működő tálalókonyhák a HACCP rendszernek, valamint a hatályos egészségügyi előírásoknak megfelelően működnek.

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Ballószög Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
Ajánlatkérő telefonszáma: 06/76-573-022
E-mailcím: balloszog-hivatal@balloszog.hu

Pályázati felhívás közétkeztetésre részletes kiírás
2017.04.24.       Nyomtatóbarát változat 

 

Változás a hulladékszállítás időpontjában

Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a május 1-jei hétfői ünnepnapra tekintettel a kommunális hulladék elszállítását Ballószög településen 2017. április 29-én, szombaton végzi.
Tájékoztatjuk továbbá a III. és IV. körzetben élő ballószögi Lakosokat, hogy az Önkormányzat a május 1-jén hétfőn esedékes zsákos hulladékgyűjtést 2017. április 28-án, pénteken bonyolítja le.
Kérjük, hogy a kommunális hulladékot a fenti rend szerint szíveskedjenek kihelyezni.

Polgármesteri Hivatal

2017.04.24.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-én (csütörtök) 17.45 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Tovább ...

2017.04.21.       Nyomtatóbarát változat 

 

Változás a hulladékszállítás időpontjában

Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Húsvét hétfői ünnepnapra tekintettel a kommunális hulladék elszállítását Ballószög településen 2017. április 15-én, szombaton végzi.
Tájékoztatjuk továbbá a III. és IV. körzetben élő ballószögi Lakosokat, hogy az Önkormányzat a Húsvét hétfőn esedékes zsákos hulladékgyűjtést 2017. április 14-én, pénteken bonyolítja le.

Kérjük, hogy a kommunális hulladékot a fenti rend szerint szíveskedjenek kihelyezni.

Polgármesteri Hivatal

2017.04.11.       Nyomtatóbarát változat 

 

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el április 1. napjától számított 21 napig, a rókák veszettség elleni immunizációja miatt.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozata

2017.03.31.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 30-án (csütörtök) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme


N a p i r e n d

1. Ballószög Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A közétkeztetés szolgáltatójának kiválasztására vonatkozó pályázat kiírása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. A Ballószög-Kadafalva között tervezett kerékpárút kialakításához szükséges döntések
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Önkormányzati utak elnevezésének kezdeményezése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Konzorciumi megállapodás megkötése a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú elnevezésű pályázat benyújtása érdekében
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A Bem utca melletti régészeti lelőhelyhez kapcsolódó 164/2016. (11. 24.) sz. Kt. határozat módosítására érkezett kérelem elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. Az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány útnévmódosítási kérelmének elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. Ajánlattétel Tóth László és Tóthné Kovács Krisztina ingatlantulajdonosok részére
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. Szalontai Zoltán kérelmének elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. A Földinfó Kft. árajánlatának elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2016. évi működéséről
Előadó: Sebestyén Tünde családsegítő

12. Egyebek
a. A 2016. évi egységes területalapú támogatás felhasználási céljának meghatározása

Ballószög, 2017. március 24.
Somogyi Lajos
polgármester

2017.03.24.       Nyomtatóbarát változat 

 

Kukucskáló


2017.03.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

FELHÍVÁS!


Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás időpontja a 2017/2018. nevelési évre:


2017. április 25. (kedd) 8-tól 16 óráig és
2017. április 26. (szerda) 9-től 17 óráig.Helyszíne: Ballószögi Csillagszem Óvoda, Ballószög, Zrínyi u. 2. szám


Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába a 2017/2018-as nevelési évre a 2014. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. A gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Amennyiben felvételre kötelezett gyermeket nem íratnak be óvodába, az óvodavezető értesíti a jegyzőt és a szabálysértési hatóságot, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvoda fenntartója által szervezett bizottság tesz javaslatot a felvételekre, majd határozatot ebben az esetben is az óvoda vezetője hoz. A felvételi döntésről 2017. május 30-ig kapnak értesítést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegyzéken. Elutasító döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhetnek a szülők. A jogorvoslati kérelmet az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a jegyzőnek címezve az óvodavezetőnél lehet benyújtani.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik, illetőleg amelyik a szülő munkahelyéhez legközelebb van.


A gyermekkel együtt történő beiratkozáskor bemutatandó:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolványa, TAJ kártyája továbbá
- a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
- munkáltatói igazolás mindkét szülőtől vagy munkáltatói szándéknyilatkozat, amennyiben az édesanya később tud csak munkába állni
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben rendelkeznek vele).


Ballószög, 2017. március 13.

Dr. Endre Mónika s.k.
Ballószög Község Jegyzője

2017.03.13.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák