Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata közművesített 1 000 m2 feletti építési telkeket értékesít. A telek ára egy összegű kifizetésnél 2.300.000,- Ft + Áfa, 2. részletfizetés esetén 2.500.000,- Ft + Áfa

Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen, vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.

2014.11.14.       Nyomtatóbarát változat 

 

Minden, amit a zöldítésről tudni kell a támogatás lehívásához

A zöldítés megnevezés az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat takar. Ilyen gyakorlatokat minden gazdálkodónak végeznie kell, aki területalapú támogatásban részesül azzal a céllal, hogy az Európai Unió adófizetőinek pénzéből finanszírozott közvetlen támogatás kifizetést kompenzálja, biztosítva ezzel a még meglévő környezeti, természeti értékek és az éghajlati adottságok megőrzését, fenntarthatóságát. Magyarország fő célja az Európai Bizottsággal való tárgyalások során az volt, hogy a már meglévő zöld tényezők mellé (kölcsönös megfeleltetés, helyes mezőgazdasági és környezeti állapot fenntartása, AKG célprogramok, Natura 2000 területek kompenzációs támogatása, stb.) a további környezetvédelmi elemek beépítésével a lehető legkisebb többletköltséget okozó megoldásokat dolgozzon ki és egyszerűsítse a rendszert. A tárgyalások eredményeképpen a zöldítés szabályrendszere határozottan egyszerűbb és életszerűbb lett, mint azt annak idején a Bizottság javasolta első körben.

Bővebben:

Forrás: Agroinform

2014.12.12.       Nyomtatóbarát változat 

 

Falukarácsony


2014.12.11.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó Képviselő-testületi ülés2014.12.11.       Nyomtatóbarát változat 

 

Ügyfélfogadási idő változása

Tisztelt Ballószögi Lakosok!

A Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésén fogadta el a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítását. A módosítás egyebek mellett érinti a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét is.

A Polgármesteri Hivatal, a polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje, valamint a házipénztár nyitva tartásának ideje 2015. január 1-jétől az alábbiak szerint alakul:

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
- hétfő: 8.00 órától - 16.00 óráig,
- kedd: 8.00 órától - 16.00 óráig,
- szerda: 8.00 órától - 18.00 óráig,
- csütörtök: ügyfélfogadás nincs
- péntek: 8.00 órától - 12.00 óráig

A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje:
- polgármester: minden szerdán 8.00 órától – 16.00 óráig
- jegyző minden szerdán 8.00 órától – 16.00 óráig

A házipénztár nyitva tartásának ideje:
- hétfő, kedd, szerda: 8.00–12.00 és 13.00-15.00
- péntek: 8.00–12.00

Dr. Endre Mónika
jegyző

2014.12.10.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák