Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata építési telkeket értékesít,
a telkek közművesítése folyamatban van.


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen,
vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-án (csütörtök) 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. Ballószög Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadásról szóló rendeletalkotás
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Pályázat benyújtása a VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati felhívásra
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Közétkeztetés szolgáltatójának kiválasztására benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. A fogorvosi rendelő eszközállománya megvásárlásának kérdése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A fogorvosi munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. Hozzájárulás a Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó szívességi használati szerződések és megállapodások megkötéséhez
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. Hozzájárulás a Duna-Tisza Közi Nagytérség önkormányzatainak hulladékgazdálkodási társulási megállapodásának megkötéséhez
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. A TOP-2.1.3-15 számú pályázati felhíváshoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési, valamint kiviteli tervek elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2015. évi működéséről
Előadó: Sebestyén Tünde családsegítő

11. Beszámoló a Ballószög Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Duzmath György Gyula elnök

12. Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról
Előadó: Szőke Kálmán tű. őrnagy parancsnok

13. Tájékoztatás önkormányzati kitüntetésekre vonatkozó javaslattétel lehetőségéről
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

14. Egyebek
a. Támogatási kérelem Demeter József író, költő Népdaloskönyv című verseskötetének megjelenéséhez
b. Tájékoztatás a BÁCSVÍZ Zrt. 624/127-131 hrsz.-ú ingatlanok vízellátásának biztosításához kapcsolódó árajánlatáról
c. Tájékoztatás a BÁCSVÍZ Zrt. Ballószög Zsíros dűlő-Jókai utca folytatása által határolt volt zártkert vízellátásának biztosításához kapcsolódó árajánlatáról

Zárt ülés:
1. Szociális lakásépítési támogatás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester


Ballószög, 2016. május 19.
Somogyi Lajos
polgármester


2016.05.19.       Nyomtatóbarát változat 

 

Pályázati felhívás Könyvtáros-közművelődésszervező

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

Könyvtáros-közművelődésszervező
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A próbaidő tartama négy hónap. A meghirdetett munkakör ellátása teljes, 8 órás munkaidőben történik.
Tovább ...

2016.05.05.       Nyomtatóbarát változat 

 

2016-2017- es nevelési évre felvett gyermekek névsora
A határozatról és a szülő értekezlet időpontjáról írásban tájékoztatjuk Önöket. A névsor tájékoztató jellegű.

Szél Emma s.k.
Tovább ...

2016.05.03.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-án (csütörtök) 11.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. Pályázat benyújtása a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra, „Egészségház és orvosi rendelő felújítása” címmel
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Pályázat benyújtása a VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati felhívásra
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Pályázat újbóli kiírása a könyvtáros-közművelődésszervező álláshely betöltésére
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Ballószög településrendezési tervének 2015-2016. évi részleges módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A Ballószög belterület 66/15 hrsz.-ú területre vonatkozó vételi ajánlat kialakítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. Parlagfű elleni védekezési terv tárgyalása és a közérdekű védekezés végrehajtójának kijelölése
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

8. Nonprofit kft., egyesület létrehozásának kezdeményezése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. A háziorvosi és fogorvosi rendelő bérleti szerződésének módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester


10. A csatornadíjba beépített fejlesztési hányad kivezetésének kezdeményezése 2016. évtől a BÁCSVÍZ Zrt. részéről
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. A Ballószögi Települési Értéktár módosításának jóváhagyása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

12. Az önkormányzati telkek eladási árának meghatározása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

13. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési feladatellátásról, összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

14. Ballószög Község 2015. évi egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: háziorvos, fogorvos, védőnők

15. Beszámoló a Hagyományőrző Népdalkör 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Dubeczné Trepák Mária elnök

16. Tájékoztató Ambrus Lajos festőművész Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete választmányi taggá történő megbízásáról
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

17. Egyebek
a. A fogorvosi rendelő eszközállománya megvásárlásának kérdése
b. Belterületbe vonásra vonatkozó kérelem elbírálása
c. A Ballószögi Lovas Klub kérelme


Ballószög, 2016. április 20.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.04.22.       Nyomtatóbarát változat 

 

FELHÍVÁS MÉHNYAKSZŰRÉSRE!

FIGYELEM!

FELHÍVÁS MÉHNYAKSZŰRÉSRE!

Helye: Védőnői Szolgálat tanácsadó helyisége
Ballószög, Rákóczi u. 7.


2016. május 12-én (csütörtök)
09:00-12:00 óráig

2016.május 26-án (csütörtök)
13:00-16:00 óráig

Időpont kérése:
2016.04.27. szerda 8-10 h
2016.04.28. csütörtök 8-10 h
Tel: 76/427-321
A vizsgálatot végző orvos: Dr. Bakó Ferenc

2016.04.19.       Nyomtatóbarát változat 

 

Pályázati felhívás közétkeztetésre

Ballószög Község Önkormányzata 2016. március 24-én tartott Képviselő-testületi ülésén, 25/2016. (03. 24.) sz. Kt. határozata alapján a közétkeztetési szolgáltatás ellátására pályázatot ír ki.

Pályázat tárgya: A pályázó a 6035 Ballószög, Zrínyi u. 2. szám alatti Ballószögi Csillagszem Óvoda, a 6035 Ballószög, III. körzet 71. szám alatti Karácsonyi Óvoda és a 6035 Ballószög, Kossuth u. 4-6. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola intézmények nevelésében és oktatásában lévő gyermekek és tanulók, valamint az intézményegységekben dolgozó alkalmazottak részére közétkeztetést biztosít a három helyszínre szállítással 2016. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-ig tartó időszakban munkanapokon.

A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az ételeknek a szolgáltató által üzemeltetett főzőkonyhán történő elkészítését, és annak az intézményegységek által működtetett tálalókonyhákra történő kiszállítását. A közétkeztetés helyszínein működő tálalókonyhák a HACCP rendszernek, valamint a hatályos egészségügyi előírásoknak megfelelően működnek.

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Ballószög Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
Ajánlatkérő telefonszáma: 06/76-573-022
E-mailcím: balloszog-hivatal@balloszog.hu

Pályázat tárgyát képező szolgáltatás adatai

Közétkeztetés nyújtásának várható időtartama: 2016. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-ig munkanapokon.

Pályázati felhívás közétkeztetésre 2016 - mellékletek

2016.04.18.       Nyomtatóbarát változat 

 

Pályázat fogorvos munkakör betöltésére

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére.

A pályázat tárgyának rövid leírása: Ballószög vegyes fogorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel a fogorvosi ellátás biztosítása vállalkozó fogorvosként. Ballószög település lakosságszáma 3.512 fő.

A szerződés időtartama: a pályázat elbírálásától határozatlan időre.

A Képviselő-testület a pályázati kiírást az alábbiakban határozza meg:
a) az ellátandó egészségügyi közszolgáltatások tételes felsorolása
- fogorvosi körzet ellátása területi ellátási kötelezettséggel;

b) a közszolgáltatással érintett terület (ágazat) ellátási kötelezettség köre és terjedelme: Ballószög község teljes közigazgatási területe

Ballószög Község Képviselő-testülete a pályázat feltételeként kiköti, hogy a pályázónak vállalnia kell a fogorvosi körzet működéséhez szükséges személyi, technikai feltételeinek saját forrásból történő biztosítását.

A közszolgáltatás finanszírozási módja: a finanszírozási szerződést a fogorvos köti meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: Ballószög Község Önkormányzata, 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.

A pályázathoz mellékelni kell a fentieken kívül:
- egészségügyi szolgáltatóként működő pályázó esetén a működési engedélyező hatóság által kiadott és a pályázó nevére szóló jogerős működési engedélyt;
- nem egészségügyi szolgáltatóként pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén részletes tervet az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról;
- a pályázó kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén 30 napon belül benyújtja a tevékenység gyakorlásához szükséges működési engedély iránti kérelmet.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információt nyújt: Somogyi Lajos polgármester a 06/76-573-022/106 vagy dr. Endre Mónika jegyző a 06/76-573-022/107 telefonszámon, valamint a balloszog-jegyzo@balloszog.hu e-mail címen.


2016.04.12.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 13-án (szerda) 8.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme


N a p i r e n d


1. Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére nyújtandó bankgarancia vállalásával kapcsolatos döntés
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A Petőfi Sándor utca útépítési munkáira benyújtott árajánlatok elbírálása, a nyertes ajánlattevő kiválasztása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. A Ballószögi Lövész Technikai és Szabadidő Sport Egyesület és Ballószög Község Önkormányzata között létrejött használati megállapodás módosításának véglegesítése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. A 020/189 hrsz.-ú földterületre vonatkozó vételi ajánlat kialakítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Egyebek


Ballószög, 2016. április 8.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.04.08.       Nyomtatóbarát változat 

 

Lakossági tájékoztató a magyarországi tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felméréssel kapcsolatban

A tanya a magyar vidéknek több évszázadra visszanyúló, jelentős gazdasági, települési és társadalomtörténeti múlttal rendelkező eleme, mely különösen az Alföldön ma is nagyszámú lakónépességnek nyújt otthont.

A Magyar Országgyűlés 49/2009 (V. 27.) számú határozata alapján a tanya olyan örökség, valamint nemzeti érték, melynek fennmaradása és fejlesztése nemzeti érdek. A tanyai élet a természeti-táji adottságokhoz alkalmazkodó hagyományos létformát, gazdálkodási tevékenységet jelent, valamint egyedi kultúrát is közvetít. A Magyar Kormány a B/38 számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésében kiemelt célkitűzéseként jelölte meg az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátását. A Kormány által felállított Hungarikum Bizottság 2015. június 25-i döntése értelmében a magyar tanya mint kiemelkedő nemzeti érték, bekerült a Magyar Értéktárba.

A magyarországi tanyákon gyakran az alapvető infrastrukturális elemek, közművek is hiányoznak, a tanyákon lakó népesség életkörülményei sokszor alacsony szinten vannak. A tanyák infrastruktúrájának fejlesztése igényes és összetett tervezési előkészítést igényel, aminek első lépése a villamoshálózat kiépítésének befejezése, ill. differenciált korszerűsítése, fejlesztése lehet.

Jelenleg hazánkban nincs olyan hiteles statisztika, amely alapján meg lehetne határozni a tanyán élők jelenlegi helyzetét, szociális rászorultságát, különösen az árammal nem rendelkező tanyák számát, elhelyezkedését, fizikai állapotát, így a tanyák villamosításának beruházási tervének megalapozásához felmérés elvégzése szükséges.

A fejlesztések és azok költségének pontos meghatározásához a tanyákat illetően mennyiségi adatokra van szükség, továbbá elengedhetetlen annak ismerete, hogy a fejlesztést lefedő térségben hány érintett tanya található, valamint hogy ezek közül mennyi a lakott, illetve a lakatlan. Az energiaigény becsléséhez kapcsolódóan jelentős információt hordoz, hogy a tanyaépület milyen funkciót tölt be (csupán lakó- vagy termelő funkciót is ellát-e). Mindemellett fontos tudni, hogy a tanyák közül mennyi rendelkezik áramszolgáltatással, az ellátatlan tanyák milyen messze vannak a vezetékhálózattól, illetve a már meglévő vezetékhálózat milyen minőségű, teherbírású.

A megvalósítás első lépcsőfokaként meghatározásra került, hogy mely területek érintettek a hagyományos tanyavilággal, ennek alapján a következő alföldi tanyás térségekben szükséges elvégezni a fejlesztést megalapozó felmérést: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, valamint Vecsési járása.

Figyelemmel arra, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei az illetékességi területükre vonatkozóan átfogó ismerettel, szervező erővel, a feladat lebonyolításához megfelelő szakmai háttérrel, illetve a területi közigazgatás irányításától érkező koordinációs támogatással rendelkeznek, a tanyák felmérését az érintett megyei kormányhivatalok és azok járási hivatalai végzik el. A kormányhivatali munkatársak a Földművelésügyi Minisztérium által készített elektronikus űrlap (kérdőív) kitöltésével mérik fel a tanyákat.

A felmérés eredményes elvégzése alapvető feltétele a tanyák villamos energiával történő ellátásának, ezért is rendkívül fontos, hogy a tanyákon élők a kérdőívek kitöltésében történő közreműködésükkel segítsék a fejlesztés megvalósítását.

A felmérésre alapozott, minden tanyára kiterjedő tanyavillamosítás elősegíti a tanyai életmód sajátos értékeinek megmentését és megőrzését, a vidéki életmód hátrányainak csökkentését, továbbá a tanyai gazdálkodás újraélesztését, megújítását.


Szíves együttműködését megköszönve, üdvözlettel:


Palich Etelka
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Területi Közigazgatás Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkárság


2016.03.29.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérés

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal május 01. napjáig lefolytatja a megyei tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérését.

A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésben kiemelt célkitűzésként szerepel, hogy az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátása megvalósuljon.

A Kormányhivatal munkatársai április végéig felkeresik a megyében található összes tanyát a felmérés elvégzése céljából. A munkatársak kizárólag kérdéseket tesznek fel az ott lakóknak egy kérdőív alapján, valamint fényképfelvételt készítenek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a tanyák állapotáról, helyzetéről, egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére nem kerül sor.
Kérjük a tanyák lakosságát, szíveskedjenek segíteni a kiérkező kormányhivatali dolgozók munkáját azzal, hogy együttműködnek a felmérések során.
Továbbá felhívjuk a tanyán élők figyelmet a csalók esetleges tevékenységének kivédésére. A kormányhivatali munkatársak minden esetben igazolják magukat fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel. Magát igazolni nem tudó személyt ne engedjenek be az ingatlanaik területére, ne válaszoljanak a kérdéseire.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2016.03.19.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme


N a p i r e n d

1. Településrendezési terv módosításával kapcsolatos tájékoztató, döntés a véleményezési eljárás lezárásáról
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. Javaslat gyermekorvosi körzet létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 18/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Ballószög Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Közétkeztetés szolgáltatójának kiválasztására vonatkozó pályázat kiírása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. A VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntések
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A Petőfi Sándor utca útépítési munkáira benyújtott árajánlatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. Tájékoztatás a fogorvosi egészségügyi feladat-ellátási szerződés dr. Szigeti Csaba fogorvos részéről történő felmondásáról
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. A Ballószögi Lövész Technikai és Szabadidő Sport Egyesület és Ballószög Község Önkormányzata között létrejött használati megállapodás módosításának elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester


9. Egyebek
a. Az Őszülők Nyugdíjas Klub kérelme
b. Kalocsai Jenő kérelme ivóvíz ellátó vezeték kiépítésére
c. A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
d. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
e. A Dream-Home Consulting Kft. ajánlatának megtárgyalása


Ballószög, 2016. március 18.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.03.19.       Nyomtatóbarát változat 

 

Óvodai beiratkozás 2016/2017

FELHÍVÁS!

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás időpontja a 2016/2017. nevelési évre:


2016. április 25. (hétfő) 9-től 17 óráig és
2016. április 26. (kedd) 8-tól 16 óráig.


Helyszíne: Ballószögi Csillagszem Óvoda, Ballószög, Zrínyi u. 2. számAz óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába a 2016/2017-es nevelési évre a 2013. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. A gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Amennyiben felvételre kötelezett gyermeket nem íratnak be óvodába, az óvodavezető értesíti a jegyzőt és a szabálysértési hatóságot, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvoda fenntartója által szervezett bizottság tesz javaslatot a felvételekre, majd határozatot ebben az esetben is az óvoda vezetője hoz. A felvételi döntésről 2016. május 30-ig kapnak értesítést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegyzéken. Elutasító döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhetnek a szülők. A jogorvoslati kérelmet az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a jegyzőnek címezve az óvodavezetőnél lehet benyújtani.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik, illetőleg amelyik a szülő munkahelyéhez legközelebb van.


A gyermekkel együtt történő beiratkozáskor bemutatandó:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolványa, TAJ kártyája továbbá
- a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
- munkáltatói igazolás mindkét szülőtől vagy munkáltatói szándéknyilatkozat, amennyiben az édesanya később tud csak munkába állni
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben rendelkeznek vele).


Dr. Endre Mónika
Ballószög Község Jegyzője

2016.03.09.       Nyomtatóbarát változat 

 

Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem Bács-Kiskun megye lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2016/2017. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun megye valamennyi településére egységesen határozta meg:

A beiratkozás Bács-Kiskun megye összes általános iskolájában:

2016. április 14. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2016. április 15. napján 8-19 óráig (péntek)

közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik – kötelező felvételt biztosító iskola -, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:
o a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
o a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
o a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
o az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.
Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2016. május 4-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani:
• az állami fenntartású iskola esetében: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – járási -tankerületi igazgatójának címezve,
• a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.
A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.Kovács Ernő
kormánymegbízott

2016.03.05.       Nyomtatóbarát változat 

 

KUKUCSKÁLÓKedves Szülők!

Hamarosan elérkezik a pillanat, amikor gyermeküknek óvodát választanak.
Szeretettel meghívom Önöket, és leendő óvodás gyermeküket
2016. március 16-án, 16 órára a Csillagszem Óvodába!

Ekkor bepillantást nyerhetnek csodaszép óvodánkba, pedagógiai programunkba, ízelítőt kaphatnak változatos tevékenységeinkből.

Várunk minden leendő „Csillagszeműt” közös játékra, beszélgetésre és az óvodapedagógusok által készülő meglepetésre!

Szél Emma
óvodavezető


2016.03.04.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák