Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata közművesített építési telkeket értékesít.

  • Az 1 000 m2 alatti telek ára 2.977.000,- Ft + Áfa
  • az 1 000 m2 feletti telkek ára 2.800.000,- Ft + Áfa


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen, vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tervezési ajánlatkérés

Tisztelt Tervező !

Önkormányzatunk tervezi orvosi rendelő bővítését egy gyermekorvosi rendelővel valamint védőnői szolgálat kialakításával a rendeltetésszerűen hozzájuk kapcsolódó váró és mellékhelyiségekkel a Ballószög, Rákóczi út 2. hrsz: 85 számú telken. További feladat a közhasználatú meglévő épületrészek akadálymentes kialakítása, szükséges mértékű felújítása. Biztosítani kell a tetőtér beépítés lehetőségét is, a megközelítésre és az abban kialakítható funkciókra kérünk javaslatot.

Felkérem, tegyen árajánlatot a munka felmérési, engedélyezési és komplex kivitelezési terveinek elkészítésére. Az ajánlatot részekre bontva szíveskedjen elkészíteni felmérési tervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek bontásban. Kérem megnevezni tervezésbe bevonni kívánt szakági tervezőket tervezői jogosultságuk feltüntetésével. A tervdokumentációt a hatályos általános és ágazati jogszabályok betartásával kell elkészíteni, melyhez segítségül mellékeljük a műszaki nyilvántartásunkban fellehető terv másolatát és a hatályos településrendezési terv kivonatát. Az engedélyezési tervhez árazott tételes költségbecslést kérünk.

Kérem továbbá, amennyiben lehetséges, becsülje meg a kivitelezés várható bekerülési költségét is.

Kérem, hogy előzetes árajánlatát 2015. október 15-ig írásban küldje meg az alábbi címre:
Ballószög Község Önkormányzata 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.

A további együttműködés reményében közreműködését előre is megköszönve:

Tisztelettel: Somogyi Lajos


2015.10.06.       Nyomtatóbarát változat 

 

Megyénkben október végére kiépül a kormányablak hálózat

Izsákon kezdődött meg a tegnapi napon az az átadás sorozat, amelynek eredményéül 10 új kormányablak nyílik a megyénkben. Október végétől így már a megye 14 településén, összesen 15 helyszínen fogja tudni a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal új típusú integrált ügyfélfogadási térben kiszolgálni ügyfeleit.
A kormányablakok egyenlőre a megye legforgalmasabb okmányirodái helyett nyílnak meg, lényegébe kiváltva azokat. Az okmányirodákban intézhető 110 ügykör helyett a kormányablakokban jelenleg 423 típusú ügyben kezdeményezhetnek az ügyfelek eljárást, tehát szinte négyszer annyi ügyüket intézhetik el egy helyen, mint eddig. Ráadásul a 21. századnak megfelelően kialakított, akadálymentesített, modern környezetben, jól felkészített ügyintézők segítségével.
Tovább ...

2015.10.01.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó - Október 6. Megemlékezés


2015.10.01.       Nyomtatóbarát változat 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ballószög Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára


1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.


2015.10.01.       Nyomtatóbarát változat 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ballószög Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.


2015.10.01.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztató ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről

Tájékoztatjuk Tisztel Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rókák 2015. évi őszi, veszettség elleni, országos orális immunizálási kampányára Kecskemét Járás és Tiszakécske Járás közigazgatási területén 2015. október 3. napjától számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
Tovább ...

2015.09.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2015.09.22.       Nyomtatóbarát változat 

 

Szüreti nap


2015.09.09.       Nyomtatóbarát változat 

 

Bács- Kiskun megyében is megkezdte munkáját a Családi Csődvédelmi Szolgálat

2015. szeptember 01. napjával a 2015. évi CV. tv. alapján a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának keretein belül megkezdte működését a Családi Csődvédelmi Szolgálat. A családi csődvédelemről és a szolgálat működéséről részletes információk a www.csodvedelem.gov.hu honlapon érhetőek el.

A Szolgálat elérhetőségei:
Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy Zsilinszky krt. 2.
E-mail: bacs@igazsagugy.gov.hu
Telefon: 70/684-6496

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: de. 9-12
Szerda: du. 13-18
Csütörtök: de.9-12

Felhívjuk az ügyfelek szíves figyelmét, hogy a személyes ügyintézéshez előzetes időpont egyeztetés szükséges.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)


2015.09.07.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás lakossági riasztó eszközök ellenőrzéséről

Tisztelettel tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 44. §-ában meghatározottak szerint a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Polgármesteri Hivatal 2015. szeptember 21-én hajtja végre a település területén rendszeresített lakossági riasztó végpontok morgató/hangos próbával egybekötött ellenőrzését.

Az ellenőrzés ideje alatt kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét.

Somogyi Lajos
polgármester

2015.09.07.       Nyomtatóbarát változat 

 

„Nyakvágó” futás: Fuss egy jobb életét, fuss az életedért!

A tavalyi siker után ismét megrendezik Ballószögben a félmaratont és változatos kísérőrendezvényeit. A szeptember hatodikán tartandó Nyakvágó-futáson vállalkozókedvtől függően 3,5-22,5 km-es távra is várják a nevezőket.

Tavaly közel 300-an futottak a távokon, vagy vettek részt a különböző testmozgási lehetőséggel tarkított programokban. A résztvevők életkora a 3-tól 79 évesig terjedő skálán mozgott, a nézőkkel együtt mintegy 1000 embert mozgósított a rendezvény. A legnehezebb kategóriát, a félmaratont 50-en futották le, a komoly kihívást jelentő homokos terepen.
A távot teljesítők az egyedi befutóérem mellett, egy Nyakvágó-logós baseball sapkával lesznek gazdagabbak a Szobi szörp jóvoltából.

Az elnevezést a Ballószöghöz közeli Nyakvágó dombtól kölcsönözték a szervezők, amelyhez a félmaratont teljesítők elfutnak a Balószög-környéki dűlőkön. Ezt a 22 kilométeres távot színesíti még egy 14, 7 és 3,5 kilométeres etap. Nem csak futásból áll azonban a verseny: terep-kerékpározás, váltófutás és kispályás focikupa is gazdagítja a sportnapot.

A Nyakvágó a múlt évhez hasonlóan különféle családi, egészségügyi és gyerekprogramokat is kínál, ugrálóvártól, bábszínháztól kezdve, a lovagláson át, véradástól az ingyenes orvosi vizsgálatig és egészségügyi tanácsadásig. Az ősz egyik legszebb napján bárki megtalálja majd a megfelelő szabadtéri kikapcsolódást a ballószögi sportcentrumnál.

További információ, nevezési lapok, díjak, szabályok, határidők és elérhetőségek a nyakvagofutas.hu honlapon érhetők el.


2015.08.25.       Nyomtatóbarát változat 

 

Hőségriasztás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Paller Judit megbízott országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan 2015. augusztus 05-én 00.00 órától 2015. augusztus 10-én 24.00 óráig 2. fokú hőségriasztást adott ki.

Az alábbiakban Kormányhivatalunk Népegészségügyi Főosztályának fontosabb ajánlásait ismerhetik meg a hőség elleni védekezés céljából:
Tovább ...

2015.08.05.       Nyomtatóbarát változat 

 

KÖLTÖZIK A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a jelenlegi 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. szám alatti ingatlanból átköltözik a 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A alatti épületbe.

A Fogyasztóvédelmi Osztály telefonos elérhetősége 2015. augusztus. 5-ik napjától a 76/795-710 számra változik.

A Fogyasztóvédelmi Osztály elektronikus levelezési címe változatlanul fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu.

A Hatósági Tanácsadó Iroda és Rezsipont a jövőben a
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A
szám alatt kereshető fel személyesen, az eddig megszokott ügyfélfogadási rend szerint: hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00
pénteken 8.00-14.00 óra
között.Az átköltözés ideje alatt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály telefonon átmenetileg nem elérhető.

Megértésüket köszönjük!
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2015.08.05.       Nyomtatóbarát változat 

 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet

Könyvtáros-közművelődésszervező
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A próbaidő tartama négy hónap. A meghirdetett munkakör ellátása teljes, 8 órás munkaidőben történik.

A kinevezés feltételei: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján, az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletben foglalt, főiskolai szintű szakirányú könyvtáros szakképzettség vagy főiskolai szintű végzettség és a könyvtáros munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a könyvtáros végzettség mellett legalább középfokú közművelődési szakember szakképesítéssel is rendelkezik a pályázó.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 a pályázati kiírásnak megfelelő munkakörben eltöltött legalább 1 év szakmai tapasztalat
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 angol vagy német nyelv legalább társalgási szintű ismerete
 kiváló szintű önálló munkavégzés és együttműködési képesség
 kiváló szintű szervezőkészség és problémamegoldó képesség
 magas színvonalú kommunikációs készség.

A munkavégzés helye: Ballószög Község Önkormányzat tulajdonában lévő Faluház, mint közösségi színtér és a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtári szolgáltató helye (6035 Ballószög, Rákóczi út 11.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A könyvtári szolgáltató helyen a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása, könyvtári programok szervezése, kapcsolattartás a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral. Ballószög Község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, az önkormányzati rendezvények szervezése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat megírásában és megvalósításában való közreműködés, az önkormányzati intézményekkel és a településen működő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A község közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása. Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek szervezése. A szabadidő tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírása szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

A közalkalmazott díjazása (illetmény és egyéb juttatások): A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

A pályázat tartalmi követelményei:
 a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 magyar állampolgárság,
 a 2/1993.(I.30.) MKM rendelet szerint meghatározott iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló bizonyítványok fénymásolata,
 az illetmény megállapításához illetőleg szakmai gyakorlat igazolásához szükséges, a korábbi jogviszonyról kiadott munkáltatói igazolás,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e
o pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
o a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,
o ahhoz, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Ballószög Község Önkormányzata címére (6035 Ballószög, Rákóczi út 15.) történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2256/2015, valamint a „Könyvtáros-közművelődésszervező pályázat” megnevezést. A benyújtási határidőn túli hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázat elbírálásnak rendje és határideje: A pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló szervként Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a bizottsági meghallgatást követően, a bizottság javaslatának figyelembevételével.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Lajos polgármester vagy dr. Endre Mónika jegyző nyújt a 76/573-022-es telefonszámon.
Az elbírálás várható határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.balloszog.hu 2015. augusztus 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. augusztus 5.

2015.08.04.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák