Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata közművesített 1 000 m2 feletti építési telkeket értékesít. A telek ára egy összegű kifizetésnél 2.300.000,- Ft + Áfa, 2. részletfizetés esetén 2.500.000,- Ft + Áfa

Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen, vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.

2014.11.14.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2015.01.23.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztató magánfőzés bejelentéséről

A magánfőzés céljából előállított tömény szesz (pálinka) önkormányzati jövedéki adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről (Bejelentési határidő: 2015. január 15-e).2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen - több tekintetben is változik. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Egyik fontos változás, hogy jövőre az önkormányzatnak fizetendő évi 1.000 forintos átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő magánfőzésben.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a tulajdonos magánszemély lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.(2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól.)

Ennek megfelelően, aki 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztilláló berendezést vásárolt, bejelentést kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Erre a célra szolgáló nyomtatvány a község honlapjáról, a www.balloszog.hu címről, az Adózási nyomtatványok menüpontból letölthető.

Ballószög Község Önkormányzati Adóhatósága
Tovább ...

2015.01.15.       Nyomtatóbarát változat 

 

FIGYELEM, változás a pénzkifizetésekben!

2015. január hónaptól kezdődően a segélyek kifizetésének időpontjában más pénztári kifizetés nem lehetséges! Az egyéb kifizetéseket (pl. határozatok alapján) csak a pénztár nyitva tartási idejében áll módunkban kifizetni! Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

dr. Endre Mónika
jegyző

2014.12.29.       Nyomtatóbarát változat 

 

É r t e s í t é s

a 2015. évi segélyek kifizetésének időpontjáról

2015. február 3. 13 – 16 óráig
2015. február 4. 8 - 12 óráig

2015. március 3. 13 – 16 óráig
2015. március 4. 8 - 12 óráig

2015. április 1. 13 – 16 óráig
2015. április 3. 8 - 12 óráig

2015. május 4. 13 - 16 óráig
2015. május 5. 8 - 12 óráig

2015. június 3. 13 – 16 óráig
2015. június 5. 8 - 12 óráig

2015. július 2. 13 – 16 óráig
2015. július 3. 8 - 12 óráig

2015. augusztus 4. 13 – 16 óráig
2015. augusztus 5. 8 - 12 óráig

2015. szeptember 1. 13 – 16 óráig
2015. szeptember 2. 8 - 12 óráig

2015. október 2. 8 – 12 óráig
2015. október 5. 13 – 16 óráig

2015. november 3. 13 -16 óráig
2015. november 4. 8 – 12 óráig

2015. december 1. 13 – 16 óráig
2015. december 2. 8 – 12 óráig

2016. január 4. 13 – 16 óráig
2016. január 5. 8 – 12 óráig

Dr. Endre Mónika
jegyző


2014.12.29.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák