Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata közművesített építési telkeket értékesít.

  • Az 1 000 m2 alatti telek ára 2.977.000,- Ft + Áfa
  • az 1 000 m2 feletti telkek ára 2.800.000,- Ft + Áfa


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen, vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2015.11.24.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 26-án (csütörtök) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Tovább ...

2015.11.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 19-én (csütörtök) 8.30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

Ballószög Község Önkormányzatának a Hírös Vetőmag Kft. és Geredy Péter Károly haszonbérlőkkel fennálló haszonbérleti szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: Somogyi Lajos polgármester


Somogyi Lajos
polgármester

2015.11.16.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételére!

A belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás elnyerésére, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti támogatás elnyerésére Ballószög Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a képviselő-testület 110/2015. (09. 28.) sz. határozata alapján, 114 m³ keménylombos tűzifa megvásárlására.
Ballószög Község Önkormányzata a pályázaton 51 erdei m³ keménylombos tűzifa megvásárlására kapott vissza nem térítendő támogatást.
A pályázati felhívás szerint a települési önkormányzatnak a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben kell szabályoznia.
Tovább ...

2015.11.11.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. november 12. (csütörtök) és 13. (péntek) napján a Kecskeméti Járási Hivatal Deák Ferenc tér 3. sz. alatt található Kormányablak Osztályán technikai okok miatt az ügyintézés szünetel.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a 2015. október 22-én megnyílt Rákóczi út 5. szám alatt található Kormányablak és Okmányiroda Osztályán az ügyintézés változatlan ügyfélfogadással működik.
Rákóczi út 5. szám alatti Kormányablak és Okmányiroda Osztály az alábbi ügyfélfogadási renddel várja a kedves ügyfeleket:

Hétfő: 8.00-17.00 Sorszámkiadás: 8.00-16.30-ig
Kedd: 8.00-19.00 Sorszámkiadás: 8.00-18.30-ig
Szerda: 8.00-18.00 Sorszámkiadás: 8.00-17.30-ig
Csütörtök: 8.00-18.00 Sorszámkiadás: 8.00-17.30-ig
Péntek: 8.00-18.00 Sorszámkiadás: 8.00-17.30-ig

Megértésüket és türelmüket köszönjük.


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal


2015.11.06.       Nyomtatóbarát változat 

 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

Könyvtáros-közművelődésszervező
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A próbaidő tartama négy hónap. A meghirdetett munkakör ellátása teljes, 8 órás munkaidőben történik.
Tovább ...

2015.10.28.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 27-én (kedd) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Pályázat újbóli kiírása a könyvtáros-közművelődésszervező álláshely betöltésére
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. A II. tanyagondnoki körzet kialakításával kapcsolatos döntések megtárgyalása, szakmai program elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. és Ballószög Község Önkormányzata között létrejött közszolgáltatási szerződés újbóli megkötése, valamint az Izsák-Kom Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója a települési hulladékkezelésről
Előadó: Rudics Ákos ügyvezető igazgató

6. A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Endre Mónika

7. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. Ballószög Község Önkormányzatának a Hírös Vetőmag Kft. és Geredy Péter Károly haszonbérlőkkel fennálló haszonbérleti szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. Helyi Értéktár elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. Döntés beépítésre szánt területen fekvő ingatlanok belterületbe vonásáról
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. A Dunamellék Leader Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

12. Egyebek
a. Az önkormányzati kitüntetésekkel járó jutalom összegének meghatározása
b. A ballószögi 29 és 31 hrsz.-ú ingatlanok határ-rendezéséhez kapcsolódó árajánlat megtárgyalása


Ballószög, 2015. október 20.
Somogyi Lajos
polgármester

2015.10.21.       Nyomtatóbarát változat 

 

HIRDETMÉNY

Nagy tisztelettel értesítem Ballószög polgárait, hogy

Dr. Zombor Gábor úr

Bács-Kiskun Megye 2. választókerületének országgyűlési képviselője

2015.11.04-én 16-19 óráig

FOGADÓÓRÁT


tart a ballószögi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Somogyi Lajos
polgármester

2015.10.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tervezési ajánlatkérés

Tisztelt Tervező !

Önkormányzatunk tervezi orvosi rendelő bővítését egy gyermekorvosi rendelővel valamint védőnői szolgálat kialakításával a rendeltetésszerűen hozzájuk kapcsolódó váró és mellékhelyiségekkel a Ballószög, Rákóczi út 2. hrsz: 85 számú telken. További feladat a közhasználatú meglévő épületrészek akadálymentes kialakítása, szükséges mértékű felújítása. Biztosítani kell a tetőtér beépítés lehetőségét is, a megközelítésre és az abban kialakítható funkciókra kérünk javaslatot.

Felkérem, tegyen árajánlatot a munka felmérési, engedélyezési és komplex kivitelezési terveinek elkészítésére. Az ajánlatot részekre bontva szíveskedjen elkészíteni felmérési tervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek bontásban. Kérem megnevezni tervezésbe bevonni kívánt szakági tervezőket tervezői jogosultságuk feltüntetésével. A tervdokumentációt a hatályos általános és ágazati jogszabályok betartásával kell elkészíteni, melyhez segítségül mellékeljük a műszaki nyilvántartásunkban fellehető terv másolatát és a hatályos településrendezési terv kivonatát. Az engedélyezési tervhez árazott tételes költségbecslést kérünk.

Kérem továbbá, amennyiben lehetséges, becsülje meg a kivitelezés várható bekerülési költségét is.

Kérem, hogy előzetes árajánlatát 2015. október 15-ig írásban küldje meg az alábbi címre:
Ballószög Község Önkormányzata 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.

A további együttműködés reményében közreműködését előre is megköszönve:

Tisztelettel: Somogyi Lajos


2015.10.06.       Nyomtatóbarát változat 

 

Megyénkben október végére kiépül a kormányablak hálózat

Izsákon kezdődött meg a tegnapi napon az az átadás sorozat, amelynek eredményéül 10 új kormányablak nyílik a megyénkben. Október végétől így már a megye 14 településén, összesen 15 helyszínen fogja tudni a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal új típusú integrált ügyfélfogadási térben kiszolgálni ügyfeleit.
A kormányablakok egyenlőre a megye legforgalmasabb okmányirodái helyett nyílnak meg, lényegébe kiváltva azokat. Az okmányirodákban intézhető 110 ügykör helyett a kormányablakokban jelenleg 423 típusú ügyben kezdeményezhetnek az ügyfelek eljárást, tehát szinte négyszer annyi ügyüket intézhetik el egy helyen, mint eddig. Ráadásul a 21. századnak megfelelően kialakított, akadálymentesített, modern környezetben, jól felkészített ügyintézők segítségével.
Tovább ...

2015.10.01.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó - Október 6. Megemlékezés


2015.10.01.       Nyomtatóbarát változat 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ballószög Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára


1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.


2015.10.01.       Nyomtatóbarát változat 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ballószög Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.


2015.10.01.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztató ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről

Tájékoztatjuk Tisztel Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rókák 2015. évi őszi, veszettség elleni, országos orális immunizálási kampányára Kecskemét Járás és Tiszakécske Járás közigazgatási területén 2015. október 3. napjától számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
Tovább ...

2015.09.30.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák