Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata építési telkeket értékesít,
a telkek közművesítése folyamatban van.


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen,
vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.
Tovább ...

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára.

A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor.

Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába került lakásokban lakóknak kötelező válaszolni az alapkérdőívekre, amelyek a lakás és a személyi kérdőív. A mikrocenzus alapkérdőíveihez kiegészítő felvételek kapcsolódnak a következő témákban: a társadalom rétegződése, a foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségproblémából fakadó akadályozottság, valamint a nemzetközi vándorlás.

A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül önállóan lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.

Tovább

2016.09.28.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó "A falu költője" könyvbemutatóra


2016.09.27.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 29-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 12/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásra
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

4. Márki Éva földhasználati jog megszüntetésére vonatkozó kérelme
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Kedvezményes telekvásárlásra vonatkozó kérelem elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. Beszámoló a Ballószögi Csillagszem Óvoda 2015/2016-os nevelési évben végzett nevelési munkájáról
Előadó: Szél Emma óvodavezető

7. A Ballószögi Csillagszem Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkatervének és eseménytervének jóváhagyása
Előadó: Szél Emma óvodavezető

8. Egyebek


Ballószög, 2016. szeptember 23.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.09.23.       Nyomtatóbarát változat 

 

Mikrocenzus 2016: népességösszeírás

A mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás, amely két teljes körű adatfelvétel között követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor. Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végezzük el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező. A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás és a személyi kérdőív, melyekhez kapcsolódnak kiegészítő felvételek, úgymint a társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségi problémából fakadó akadályozottság, illetve a nemzetközi vándorlás.

A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül lehet válaszolni a kérdőívekre, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.

Internetes önkitöltés: 2016. október 1–9.

Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.

A mikrocenzus első eredményeit a KSH 2017 májusában teszi közzé.


2016.09.21.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Ballószögi Választópolgár!

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján a ballószögi lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én (szombat) l6 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a Ballószögi Helyi Választási Irodán (6035 Ballószög, Rákóczi út 15.).

A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig a Ballószögi Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát, a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a Ballószögi Helyi Választási Iroda honlapjáról a www.balloszog.hu oldalon a Közérdekű infók - Országos népszavazás 2016 fül alatt.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Ballószögi Helyi Választási Irodához (6035 Ballószög, Rákóczi út 15.) kell benyújtani 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig.

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására alkalmas:
- magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)
- magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
- magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél


A személyi azonosító igazolására alkalmas:
- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről


A lakcím igazolására alkalmas:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet tartalmazza

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

Ballószög község szavazóköreinek címében a 2014. évi országgyűlési választások óta változás nem következett be. A szavazókör címe, és a szavazókörhöz tartozó utcák listája megtekinthető Ballószög település honlapján, a www.balloszog.hu oldalon a Közérdekű infók - Országos népszavazás 2016 fül alatt)


Tisztelettel:

Dr. Endre Mónika
Helyi Választási Iroda
Vezető


2016.09.14.       Nyomtatóbarát változat 

 

FELHÍVÁS

A Petőfi Népe napilap terjesztője részéről észrevétel érkezett, mely szerint az utóbbi hetekben a hajnali órákban a település belterületén nagyon megnőtt a közterületen lévő kutyák száma. Ez megnehezíti, olykor lehetetlenné is teszi a napilap megfelelő kézbesítését. Tájékoztatása szerint a kézbesítést addig nem folytatják, amíg a helyzet nem rendeződik.

Kérjük ezért az eb tartókat, hogy a szökés megakadályozásáról a legmegfelelőbb eszköz igénybevételével gondoskodni szíveskedjenek!

Az alábbiakban hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó legfontosabb szabályokra.
Tovább ...

2016.09.12.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (3) bekezdése szerint a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.
A Képviselő-testület a beiskolázási támogatás jogosultjainak körét fenti jogszabály szerint határozta meg, hiszen nem minden 16. életévét betöltött gyerek jár iskolába.
Kérem szíves megértésüket! Remélem így is sok családnak tudtunk segíteni.

Tisztelettel:
Somogyi Lajos

2016.09.05.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ballószög Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 17/B. § -a és a 17/C. §-a alapján a szociális feladatok finanszírozására kapott központi költségvetés terhére pénzbeli juttatásként a nem ballószögi intézményben jogviszonnyal rendelkező óvodás részére 4.000,- Ft, ballószögi intézményben jogviszonnyal rendelkező óvodás részére 6.000,-Ft óvodakezdési támogatást, a nem ballószögi intézménybe jogviszonnyal rendelkező általános iskolás részére 8.000,- Ft, ballószögi intézményben jogviszonnyal rendelkező általános iskolás részére 12.000,- Ft, tanköteles középiskolás részére 14.000,- Ft beiskolázási támogatást nyújt a ballószögi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező óvodáskorú, illetve tanköteles iskoláskorú gyermekek részére, akik a következő nevelési évben/tanévben óvodai jogviszonnyal illetve általános iskolai vagy középiskolai jogviszonnyal rendelkeznek.

A támogatás kifizetésének ideje 2016. szeptember hónapban folyamatos ütemben történik, a Magyar Posta Zrt. közreműködésével.

Amennyiben a támogatással kapcsolatban kérdésük merülne fel, Tóth Andrea szociális ügyintéző kolléganőmet kereshetik személyesen a Ballószögi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, illetve a 76/573-022/ 104 mell. telefonszámon.

Ezúton szeretnék minden óvodásnak, iskolásnak, középiskolásnak eredményes, mozgalmas, örömteli 2016/2017-es tanévet kívánni!

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő Testülete nevében

Somogyi Lajos
polgármester

2016.09.01.       Nyomtatóbarát változat 

 

Bemutatkozás

Dr. Nyíri-Szabó István Gábor vagyok, 2016. július 1. óta Ballószög Község Önkormányzatának vegyes fogászati alapellátását látom el fogorvos szakorvosként.
Tevékenységi körömbe tartozik a felnőtt- és gyermekfogászati ellátás, továbbá iskolafogászként az általános iskolás és óvodás gyerekek szervezett keretek közötti szűrése és kezelése.
A gyógyítás szeretetét édesapámtól örököltem, aki szülész–nőgyógyász szakorvosként gyógyította betegeit.
Diákéveimet Debrecenben töltöttem, a Tóth Árpád Gimnáziumban érettségiztem. Ezt követően a Debreceni Orvostudományi Egyetem Fogorvos Tudományi Karán folytattam tanulmányaimat, ahol 1992-ben fogorvos doktorként tettem esküt a betegek gyógyítására.
A szakmai eljárások kihívásainak megfelelve, még ebben az évben szakvizsgáztam fog- és szájbetegségek szakorvosaként, és a folyamatos fejlődni tudás érdekében további szakképesítésként gyermekfogászati szakorvos szakvizsgát is tettem 1995-ben.
Szakmai életutamat Debrecen Város Gyermekfogászatán kezdtem, ahol 13 éven keresztül dolgoztam szakorvosként. 2005 és 2011 között Hajdúnánás vegyes fogászati praxisában, majd 2012-től Taktaharkány vegyes fogászati körzetében dolgoztam.
Eddigi munkahelyeimnek köszönhetően kellő szakmai tapasztalatra tettem szert mind a felnőttek, mind pedig a gyermekek ellátásának területén, ezért a prevenció fontosságát gyakorlati tapasztalatom alapján minden korosztályban hangsúlyozom munkám során.
Nős vagyok, feleségem orvosírnokként segíti munkámat. Előző házasságomból született kitűnő tanuló gyermekeim, Donát és Janka büszke édesapja vagyok.
Szabadidőmet legszívesebben családommal töltöm, szívesen kirándulunk, sokat utazunk. Kedveljük Magyarország gyógyvizekben gazdag fürdőhelyeit, a csendes, nyugodt, tiszta természeti környezetet.
Önkéntesként egy debreceni civil szervezet közösségi munkáját segítem, ahol városrészi szabadidős programokon családommal és barátaimmal veszünk részt főzőversenyek, sport- és szabadidős programok lebonyolításában.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ballószögi Lakosságot, hogy a fogorvosi rendelő rendelési ideje 2016. július 1-jétől az alábbiak szerint változik:
  • Hétfő: 13.00-18.00
  • Kedd: 8.00-14.00
  • Szerda: 8.00-18.00
  • Csütörtök: 8.00-14.00
  • Péntek: 8.00-10.002016.08.29.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 1-jén (csütörtök) 9.45 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A II. tanyagondnoki körzetben tanyagondnoki munkakör betöltésére érkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulásba történő visszalépéshez kapcsolódó döntés meghozatala
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. A Sodexo Magyarország Kft.-vel megkötött szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Az önkormányzati kitüntetésekre vonatkozó döntés meghozatala
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A D-i ipari övezet vízellátásának vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítésére érkezett tervezői árajánlat elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. A Ballószög-Kecskemét közötti kerékpárút közműkiváltásának tervezésére és engedélyeztetésére vonatkozó árajánlatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. A 919/67;68;69;70;71;72 hrsz.-ú önkormányzati telkek eladási árának meghatározása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. A 66/15 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület értékesítésével kapcsolatos döntés
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. Egyebek

Ballószög, 2016. augusztus 25.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.08.26.       Nyomtatóbarát változat 

 

IV.Nyakvágó-futás félmaraton , és családi nap2016.08.07.       Nyomtatóbarát változat 

 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázati felhívást tesz közzé tanyagondnoki munkakör betöltésére.
Tovább ...

2016.07.28.       Nyomtatóbarát változat 

 

Közvilágítás bővítés

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Értesítem Önöket, hogy Ballószög, Hunyadi utca folytatásában a III. körzetben közvilágítás bővítés kezdődik. A szerelési munkálatokat 2016.07.14-2016.07.19 között a Kábel Team Kft. munkatársai végzik. Kérjük szíves türelmüket az esetleges közlekedési nehézségek miatt!

Tisztelettel: Somogyi Lajos

2016.07.15.       Nyomtatóbarát változat 

 

Közterület elnevezésének kezdeményezése

Tisztelt Ballószögi Lakosok!

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 28-i ülésén a legutóbb kialakított 22 db önkormányzati telek körüli 3 db utca elnevezését kezdeményezte, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta. A 919/43 hrsz.-ú közút 3 szakaszra bontható, így mindháromnak külön-külön nevet kell adni, az alábbiak szerint:
1. 919/38 hrsz.-ú ingatlantól a 919/42. hrsz.-ig
2. 919/53 hrsz.-ú ingatlantól a 919/58 hrsz.-ig
3. 919/48 hrsz.-ú ingatlantól a 919/52 hrsz.-ig.
Tovább ...

2016.07.13.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák