Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Telekértékesítési akció 2015.04.30-ig !

Ballószög Község Önkormányzata 10 db közművesített építési telkeket értékesít.

A telek ára egy összegű kifizetésnél 2.300.000,- Ft + Áfa, 2. részletfizetés esetén 2.500.000,- Ft + Áfa

Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen, vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.

Továbbá a Ballószög, Deák F utcában 1. db közművesített telek eladó!

A telek ára 2.439.000,- Ft + Áfa

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Várunk minden kedves érdeklődőt 2015.05.02-án a ballószögi Majálisra, a Sportcentrumba.


2015.04.17.       Nyomtatóbarát változat 

 

Elektronikai hulladékgyűjtés

Ballószög Község Önkormányzata 2015. május 16. napján elektronikai hulladékgyűjtést szervez. A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok a Polgármesteri Hivatal hátsó udvarán adhatóak le 9.00-13.00 óra között. A gyűjtést az FE-GROUP INVEST Zrt. végzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szervező szétszedett, hiányos berendezést nem vesz át!

Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel, akadályozzuk meg közösen, hogy a veszélyes hulladék környezetünket szennyezze.


Polgármesteri Hivatal
2015.04.03.       Nyomtatóbarát változat 

 

Lőverseny

2015. április 11. Ballószög Kupa -Történelmi Pontlövő Lőverseny 9-16 óráig a Ballószögi lőtéren.

2015.04.03.       Nyomtatóbarát változat 

 

Az eddiginél is egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés a kormányhivataloknál és a járási hivataloknál

A 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentősen csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ezzel gyorsabbá, rugalmasabbá és költséghatékonyabbá téve a közigazgatást. Ezen fejlesztések folytatódnak most, aminek eredményéül a kormányhivatalokhoz további feladatok kerülnek, valamint a kormányhivatalokban és a hozzájuk tartozó járási hivatalokban megszűnik a szakigazgatási szervre és törzshivatalra való felosztás és csökken a vezetői szintek száma. Mindez többek között egységes feladatellátást, gyorsabb döntéshozatalt és olcsóbb működést eredményez.
2015. április 1-től átalakul a fővárosi és megyei kormányhivatalok eddigi szervezeti struktúrája, valamint új feladatokat delegál a kormányhivatalokhoz egy új jogszabály, amelynek célja az egységes kormányhivatali rendszer megteremtése.
Tovább ...

2015.04.02.       Nyomtatóbarát változat 

 

Húsvét hétfői kommunális hulladékszállítás

Tisztelt Ballószögi Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Ballószög településen a Húsvét hétfői kommunális hulladékszállítás 2015.04.06. helyett 2015.04.04-én (szombat) történik.

Izsák-kom Nonprofit Kft.
6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.
Tel: 30/2788214


2015.03.27.       Nyomtatóbarát változat 

 

Utcanév változás

Tisztelt Ballószögi Lakosok!

Ballószög község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésén a Ságvári utca elnevezésének megváltoztatását kezdeményezte, amellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
Tovább ...

2015.03.27.       Nyomtatóbarát változat 

 

Pályázati felhívás közétkeztetésre

Ballószög Község Önkormányzata 2015. március 26-án tartott képviselő-testületi ülésén, 26/2015. (03. 26.) sz. Kt. határozata alapján a közétkeztetési szolgáltatás ellátására pályázatot ír ki.

Pályázat tárgya: A pályázó a 6035 Ballószög, Zrínyi u. 2. szám alatti Ballószögi Csillagszem Óvoda, a 6035 Ballószög, III. körzet 71. szám alatti Karácsonyi Óvoda és a 6035 Ballószög, Kossuth u. 4-6. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola intézmények nevelésében és oktatásában lévő gyermekek és tanulók, valamint az intézményegységekben dolgozó alkalmazottak részére közétkeztetést biztosít a három helyszínre szállítással 2015. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 31-ig tartó időszakban munkanapokon.

A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az ételeknek a szolgáltató által üzemeltetett főzőkonyhán történő elkészítését, és annak az intézményegységek által működtetett tálalókonyhákra történő kiszállítását. A közétkeztetés helyszínein működő tálalókonyhák a HACCP rendszernek, valamint a hatályos egészségügyi előírásoknak megfelelően működnek.

Részletes pályázati felhívás közétkeztetésre

2015.03.27.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2015.03.19.       Nyomtatóbarát változat 

 

Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok

Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén területnagyságtól függetlenül a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság részére a rendeletben szabályozott következő adatokról (természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamint a képviselet jogcíme, a vetett termőterület nagysága, helye, helyrajzi száma, vagy fizikai blokk és parcella száma, a termesztett fajta neve, vetőmag fémzár száma és mennyisége,) bejelentést tenni. Az őszi vetésű étkezési mák bejelentési határideje a vetési évben november 30-a, a tavaszi vetésű étkezési mák esetében a vetési évben április 30-a. A termesztő köteles őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a föld fekvése szerint illetékes földművelésügyi igazgatóságnak a vetést követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.
A betakarítást követően az étkezési mák termesztője köteles tárgyév szeptember 30-ig az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságnak bejelenteni a mákszalma és a betakarított mákmag mennyiségét. A mákszalma megsemmisítéséről a termesztőnek nyilvántartást kell vezetni.
Az étkezési mák termesztőnek a bejelentésről valamint a bejelentett mákmag mennyiségéről az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága igazolást állít ki. Az étkezési mák kizárólag ezen igazolás birtokában hozható forgalomba. A termesztő köteles az étkezési mákot továbbforgalmazó személynek az igazolást bemutatni. Az igazolás számát az étkezési mák forgalomba hozatala során a kereskedelmi dokumentumoknak tartalmaznia kell.
Az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a termesztő költségére elrendelheti az étkezési máktábla talajba forgatással történő megsemmisítését, amennyiben az étkezési mák termesztése a rendelet alapján bejelentési kötelezettség alá tartozik és a termesztő a bejelentési kötelezettségének határidőre nem tett eleget, illetve azt legkésőbb a mák virágzásának befejezését megelőző tizenöt napig nem pótolta, vagy a termesztő valótlan adatokat jelentett be.
A földművelésügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága ellenőrzi a forgalomba hozott étkezési mák igazolásának meglétét. Amennyiben a termesztő igazolás nélkül hozza forgalomba az étkezési mákot, a földművelésügyi igazgatóság vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az étkezési mákot lefoglalja és elrendeli a termesztő költségén való megsemmisítését.
A bejelentéshez szükséges formanyomtatványok letölthetőek a NÉBIH honlapjáról. (www.nebih.gov.hu)
További információért forduljon az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. (tel.: 76/513-600, fax.: 76/513-627, e-mail: bacs-fm@nebih.gov.hu)

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2015.03.11.       Nyomtatóbarát változat 

 

Kukucskáló


2015.03.11.       Nyomtatóbarát változat 

 

TÁJÉKOZTATÓ általános iskolai beíratkozásról


2015.03.05.       Nyomtatóbarát változat 

 

Óvodai beiratkozás időpontja

2015. április 20. (hétfő) 8-tól 16 óráig és
2015. április 21. (kedd) 9-től 17 óráig.

Helyszíne: Ballószögi Csillagszem Óvoda, Ballószög, Zrínyi u. 2. szám

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2016. március 31-ig betöltik 3. életévüket. Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a gyermek 5 éves korától az óvodai nevelésben való részvétel kötelező.
Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Amennyiben felvételre kötelezett gyermeket nem íratnak be óvodába, az óvodavezető értesíti a jegyzőt és a szabálysértési hatóságot, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvoda fenntartója által szervezett bizottság tesz javaslatot a felvételekre, majd határozatot ebben az esetben is az óvoda vezetője hoz. A felvételi döntésről 2015. május 22-ig kapnak értesítést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegyzéken. Elutasító döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhetnek a szülők. A jogorvoslati kérelmet az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a jegyzőnek címezve az óvodavezetőnél lehet benyújtani.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik, illetőleg amelyik a szülő munkahelyéhez legközelebb van.

A gyermekkel együtt történő beiratkozáskor bemutatandó:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolványa, TAJ kártyája továbbá
- a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
- munkáltatói igazolás mindkét szülőtől vagy munkáltatói szándéknyilatkozat, amennyiben az édesanya később tud csak munkába állni
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben rendelkeznek vele).

 
Dr. Endre Mónika s.k.
Ballószög Község Jegyzője     


2015.03.04.       Nyomtatóbarát változat 

 

TÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről


2015.03.02.       Nyomtatóbarát változat 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ballószög Község Önkormányzata (6035 Ballószög, Rákóczi út 15.) pályázatot ír ki:
közszolgáltatás végzésére Ballószög település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz a közszolgáltatásba bevont háztartások esetében évente legalább 1 alkalommal történő begyűjtésére és ártalmatlanító telepre elszállítására.

Tovább ...

2015.02.27.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák