Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata közművesített építési telkeket értékesít.

  • Az 1 000 m2 alatti telek ára 2.977.000,- Ft + Áfa
  • az 1 000 m2 feletti telkek ára 2.800.000,- Ft + Áfa


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen, vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

„Nyakvágó” futás: Fuss egy jobb életét, fuss az életedért!

A tavalyi siker után ismét megrendezik Ballószögben a félmaratont és változatos kísérőrendezvényeit. A szeptember hatodikán tartandó Nyakvágó-futáson vállalkozókedvtől függően 3,5-22,5 km-es távra is várják a nevezőket.

Tavaly közel 300-an futottak a távokon, vagy vettek részt a különböző testmozgási lehetőséggel tarkított programokban. A résztvevők életkora a 3-tól 79 évesig terjedő skálán mozgott, a nézőkkel együtt mintegy 1000 embert mozgósított a rendezvény. A legnehezebb kategóriát, a félmaratont 50-en futották le, a komoly kihívást jelentő homokos terepen.
A távot teljesítők az egyedi befutóérem mellett, egy Nyakvágó-logós baseball sapkával lesznek gazdagabbak a Szobi szörp jóvoltából.

Az elnevezést a Ballószöghöz közeli Nyakvágó dombtól kölcsönözték a szervezők, amelyhez a félmaratont teljesítők elfutnak a Balószög-környéki dűlőkön. Ezt a 22 kilométeres távot színesíti még egy 14, 7 és 3,5 kilométeres etap. Nem csak futásból áll azonban a verseny: terep-kerékpározás, váltófutás és kispályás focikupa is gazdagítja a sportnapot.

A Nyakvágó a múlt évhez hasonlóan különféle családi, egészségügyi és gyerekprogramokat is kínál, ugrálóvártól, bábszínháztól kezdve, a lovagláson át, véradástól az ingyenes orvosi vizsgálatig és egészségügyi tanácsadásig. Az ősz egyik legszebb napján bárki megtalálja majd a megfelelő szabadtéri kikapcsolódást a ballószögi sportcentrumnál.

További információ, nevezési lapok, díjak, szabályok, határidők és elérhetőségek a nyakvagofutas.hu honlapon érhetők el.


2015.08.25.       Nyomtatóbarát változat 

 

Hőségriasztás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Paller Judit megbízott országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan 2015. augusztus 05-én 00.00 órától 2015. augusztus 10-én 24.00 óráig 2. fokú hőségriasztást adott ki.

Az alábbiakban Kormányhivatalunk Népegészségügyi Főosztályának fontosabb ajánlásait ismerhetik meg a hőség elleni védekezés céljából:
Tovább ...

2015.08.05.       Nyomtatóbarát változat 

 

KÖLTÖZIK A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a jelenlegi 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. szám alatti ingatlanból átköltözik a 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A alatti épületbe.

A Fogyasztóvédelmi Osztály telefonos elérhetősége 2015. augusztus. 5-ik napjától a 76/795-710 számra változik.

A Fogyasztóvédelmi Osztály elektronikus levelezési címe változatlanul fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu.

A Hatósági Tanácsadó Iroda és Rezsipont a jövőben a
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A
szám alatt kereshető fel személyesen, az eddig megszokott ügyfélfogadási rend szerint: hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00
pénteken 8.00-14.00 óra
között.Az átköltözés ideje alatt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály telefonon átmenetileg nem elérhető.

Megértésüket köszönjük!
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2015.08.05.       Nyomtatóbarát változat 

 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet

Könyvtáros-közművelődésszervező
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A próbaidő tartama négy hónap. A meghirdetett munkakör ellátása teljes, 8 órás munkaidőben történik.

A kinevezés feltételei: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján, az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletben foglalt, főiskolai szintű szakirányú könyvtáros szakképzettség vagy főiskolai szintű végzettség és a könyvtáros munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a könyvtáros végzettség mellett legalább középfokú közművelődési szakember szakképesítéssel is rendelkezik a pályázó.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 a pályázati kiírásnak megfelelő munkakörben eltöltött legalább 1 év szakmai tapasztalat
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 angol vagy német nyelv legalább társalgási szintű ismerete
 kiváló szintű önálló munkavégzés és együttműködési képesség
 kiváló szintű szervezőkészség és problémamegoldó képesség
 magas színvonalú kommunikációs készség.

A munkavégzés helye: Ballószög Község Önkormányzat tulajdonában lévő Faluház, mint közösségi színtér és a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtári szolgáltató helye (6035 Ballószög, Rákóczi út 11.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A könyvtári szolgáltató helyen a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása, könyvtári programok szervezése, kapcsolattartás a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral. Ballószög Község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, az önkormányzati rendezvények szervezése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat megírásában és megvalósításában való közreműködés, az önkormányzati intézményekkel és a településen működő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A község közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása. Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek szervezése. A szabadidő tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírása szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

A közalkalmazott díjazása (illetmény és egyéb juttatások): A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

A pályázat tartalmi követelményei:
 a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 magyar állampolgárság,
 a 2/1993.(I.30.) MKM rendelet szerint meghatározott iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló bizonyítványok fénymásolata,
 az illetmény megállapításához illetőleg szakmai gyakorlat igazolásához szükséges, a korábbi jogviszonyról kiadott munkáltatói igazolás,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e
o pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
o a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,
o ahhoz, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Ballószög Község Önkormányzata címére (6035 Ballószög, Rákóczi út 15.) történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2256/2015, valamint a „Könyvtáros-közművelődésszervező pályázat” megnevezést. A benyújtási határidőn túli hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázat elbírálásnak rendje és határideje: A pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló szervként Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a bizottsági meghallgatást követően, a bizottság javaslatának figyelembevételével.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Lajos polgármester vagy dr. Endre Mónika jegyző nyújt a 76/573-022-es telefonszámon.
Az elbírálás várható határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.balloszog.hu 2015. augusztus 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. augusztus 5.

2015.08.04.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tour De Hongrie


2015.07.31.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2015.07.29.       Nyomtatóbarát változat 

 

Hőségriasztás

Tisztelt Ballószögiek!

Az Országos Tisztifőorvos az egész ország területére vonatkozóan 2015. július 17-én 00. 00 órától július 20-án 16.00 óráig kihirdette a III. fokú hőségriasztást.

Tanácsok hőségriasztás idejére a Katasztrófavédelem szerint:

Az alábbiakban a nyári hőség idejére szolgálunk hasznos öltözködési, étkezési tanácsokkal, valamint tájékoztatjuk a lakosságot a közlekedési, utazási, strandolási szabályokról.

Általános tudnivalók

Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag hűvösben, besötétített szobában!
Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is! Alkalmazzunk mentolos törlőkendőt arcunk, karjaink felfrissítésére!
Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevásárlást!
Lehetőleg éjjel szellőztessünk!
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!
Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtó­gázzal működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak!
Korlátozza a szabadlevegőn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)! Árnyékos helyen pró­báljon pihenni napközben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezet lehűl, és ismét visszatérhet a kánikulába!
Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a befőzést, azt is állandó szellőztetés mellett!
A hajzuhataggal rendelkezők fonják varkocsba a hajukat, vagy kreáljanak kontyot belőle. Így nem fog beizzadni, s a hát is szellőzhet!
Fagyizáskor lehetőleg a gyümölcsfagyikat válasszuk (citrom). Fanyar, savanykás ízük kellemesen hűsítő hatású, nem is szólva az egészségügyi előnyökről!

Étkezési tanácsok

Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az izzadsággal és párolgással leadott folyadékveszteség jelentősen megnő. Nem sza­bad figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott folyadékveszteség mel­lett fokozott sóveszteség is jelentkezik. Verejtékezéssel átlagosan 0,15-0,20%-os sótartalom veszteséggel számolhatunk.
Ebben az esetben jelentős szerepet töltenek be a megfelelő ásványianyag-tartalommal rendelkező folyadékok, hiszen nemcsak a nátriumtartalmat kell pótolni, hanem a káliumot, magnéziumot és kalciumot is.
Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz - ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak el a szervezettől!
Étrendünk legyen pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyü­möl­­csökben gazdag (kerüljük a „magyarosan” fűszeres nehéz hús­é­te­leket!).
A forró napokon még most is kedvenc a behűtött gö­rög­dinnye, amely jól oltja a szomjat is, hisz 85-90 százalékban vízből áll.
Fogyasszunk főétkezésként is salátaféléket! Emésztésük nem veszi igénybe túlságosan a szervezetünket, ezenkívül tartalmazzák az immunrendszerünk erősítéséhez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat!

Öltözködési tanácsok

Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! A nagy melegben - átmenetileg - felejtsük el a szűk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk inkább laza, könnyű lenvászonból készült felsőrészeket, bő szárú nadrágokat, szellős blúzokat!
Idősek se viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt!
Mezítláb cipőben járni kényelmes, de a lábunk gyorsan megizzadhat. Helyezzünk a cipőbe frottírból készült talpbetétet!
Aki hajlamos a verejtékezésre, az viseljen nagy keretű napszemüveget (még ha nem is divatos!), amelynek kerete nem tapad szorosan az arcához!
Tanácsok kisgyermekes családok részére

Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk! A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után!
Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem, mert pár perc alatt is 50-60°C-ra tud felmelegedni az autó belseje, és a benne lévők hősokkot kapnak!

Orvosi tanácsok

Testünk normális körülmények között az izzadás által hűl le, de nagyon nagy hőségben elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyor­san emelkedik a test hőmérséklete, ami hőgutát okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja az agyat és más szerveket, esetenként akár halálos kimenetelű is lehet.

A hőguta tünetei a vörös, forró és száraz bőr, a szapora pul­zus, lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudat­vesztés. Ha valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentőket. Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos a beteg lehűtése. Vigyük árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük. Ha a levegő páratartalma nem túl magas, a beteget nedves lepedőbe is csavarhatjuk, miközben legyezzük.

Tanácsok a hőguta megelőzésére:

A nap égető erejétől széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel védje magát! Fényvédő krémmel naponta többször is kenje be a bőrét.
Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet!

Utazási, közlekedési tanácsok

Kánikulában is közlekedni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A hirtelen jött meleg érezteti hatását a közlekedésben is. Gyakran érezzük, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan nem számolnak azzal, főleg az idősek, hogy a nagy meleg, még az egészséges szervezetet is megviseli, nemhogy a fáradtat, kimerültet. Az emberek a hétvége jó idejét kihasználva autóba ülnek, és a városokon kívül, túrázni, ill. strandolni indulnak.
A fúvott gumiabronccsal rendelkező járművek (gépjárművek, kerékpár) esetében a járművezetők a nyári időszakban, a nagy meleg miatt gyakrabban ellenőrizzék járműveik kerekének a légnyomását.
A hosszabb útra indulunk a gépkocsiban utazók részére vigyünk - ha lehet hűtő táskában - megfelelő mennyiségű folyadékot.
A szeszesital fogyasztása a nyári melegben a vezetési képességet még súlyosabban rontja.
A nagy kánikula a járművezetők szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetők még inkább türelmetlenebbek, indulatosak,
A nyári időszakban meglévő jó útviszonyok ellenére is mindenhol tartsa be az adott útra megengedett legnagyobb haladási sebességet.
Ha hosszabb utat kell megtenni, érdemes két-három óránként, vagy szükség szerint pihenőt tervezni és tartani.

Tanácsok strandoláshoz

A kánikula a vízparton, illetve a vízben viselhető el leginkább, azonban ez felelőtlen és meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is válhat!
Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomorral!
Szeszesital, vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban tartózkodjon a fürdőzéstől!
Napozás után testét zuhanyozással, vagy más módon hűtse le, felhevült testtel soha nem menjen a vízbe!
Szív és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül soha ne fürödjenek!
Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon lehetőleg ne aludjon el!2015.07.17.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tanyafejlesztés 2015 hazai pályázat


2015.07.13.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás javaslattételi lehetőségről

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (IX. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza a díszpolgári cím adományozásáról és az önkormányzati kitüntetések alapításáról szóló szabályokat.

A rendeletben foglaltak szerint az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

1. A község "díszpolgára" cím adományozható annak a magyar és külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A díszpolgári cím az önkormányzat által rendezett ünnepségen, ünnepélyes keretek között kerül átadásra.
Tovább ...

2015.07.02.       Nyomtatóbarát változat 

 

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Ballószögi Csillagszem Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ballószögi Csillagszem Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2015. 09. 01.-2016. 08. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6035 Ballószög, Zrinyi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§ Főiskola, óvodapedagógus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, nyelvvizsga bizonyítvény, felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány és eü. kiskönyv
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásásnak határideje: 2015. július 27.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Szél Emma nyújt, a 06-30-443-8295 –os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Elektronikus úton Kovácsné Szél Emma részére a ovoda@balloszog.hu E-mail címen keresztül
A pályázatok elbírálásának módja, rendje:
A kiválasztott pályázók személyes szakmai konzultáción vesznek részt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Ballószög Község honlapja – 2015. június 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balloszog.hu honlapon szerezhet.

2015.06.29.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. A parlagfű Magyarországon, a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében:

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a jegyző, a település külterületén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2015. június 30. napját követően, köteles hatósági eljárást indítani azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni.

Amennyiben megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása, ú.n. "közérdekű védekezést" kell elrendelni, mely azt jelenti, hogy a hatóság vagy az önkormányzat által megbízott vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül is jogosult a szükséges parlagfű- mentesítési munkálatokat elvégezni. A mentesítés, valamint az eljárás egyes költségei az ingatlan használóját terhelik.

A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – az eljáráshoz kapcsolódóan - a hatóság nem mérlegelhet, növényvédelmi bírságot kell kiszabni a fertőzött terület nagysága, fertőzöttségének mértéke figyelembevételével, melynek összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.

Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési kötelezettség megszegése esetén a rendkívül súlyos jogkövetkezményeket, előzetes értesítés nélkül alkalmazni kell, ezért kérjük az ingatlantulajdonosokat, illetve földhasználókat, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű- mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2015.06.25.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2015.06.18.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2015.06.09.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Ballószögi Lakosok!

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésén a Kecskemét irányába a Bem utcáról jobbra nyíló, új telekosztás melletti, 921/64 hrsz.-ú utca Csokonai Vitéz Mihály utcaként történő elnevezését kezdeményezte, amellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

58/2015. (05. 28.) sz. Kt. határozat
A 921/64 hrsz.-ú önkormányzati út elnevezésének kezdeményezése

Határozat

1. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a 921/64 hrsz.-ú út utcaneveként Csokonai Vitéz Mihály utca elnevezést javasol.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új közterületi elnevezést a társadalmi egyeztetésre bocsátás érdekében a helyben szokásos módon tegye közzé.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társadalmi egyeztetést követően az új közterületi elnevezést ismételten terjessze elő annak elfogadása érdekében.

Felelős: Somogyi Lajos polgármester
Dr. Endre Mónika jegyző
Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen
Tovább ...

2015.06.09.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák