MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülésre

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 3-án (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. Pályázat benyújtása a TP-1-2017 kódszámú, a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás elnyerésére
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Konzorciumi megállapodás megkötése „a helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16” elnevezésű pályázat előkészítése érdekében
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal javaslata a vásárokról és piacokról szóló rendelet felülvizsgálatára
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. A Csokonai Vitéz Mihály utcát érintő 5 db telek (921/78-82 hrsz.), valamint a Wass Albert utat és a Munkácsy utcát érintő 19 db telek (921/83-93; 921/105-106; 921/109-110; 921/113-114; 921/117-118 hrsz.) vízellátásának és szennyvízelvezetésének kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A „Ballószög Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00811 azonosító számú projekt keretében informatikai eszközbeszerzés lefolytatására érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. A ballószögi 020/165 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó új vételi ajánlat kialakítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. A Marton Gép Kft. tömörítő henger vásárlására vonatkozó árajánlatának megtárgyalása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. A Ballószög Községi Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. Harang készítéséhez fedezet biztosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. Ballószög település képviselete a 2017. évi Nemzeti Vágtán
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

12. A XIII. Szüreti Napok megrendezésének előkészítése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

13. Egyebek

Ballószög, 2017. augusztus 1.
Somogyi Lajos
polgármester