Képviselő-testület

– Somogyi Lajos – polgármester
– Gáspár Zoltán alpolgármester
– Duzmath György Gyula alpolgármester
– Nyúl József Jenő képviselő
– Máténé Nyúl Éva képviselő
– Dr. Rózsa Katalin képviselő
– Tánczos Ferenc képviselő

Bizottságok:

Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-tételi, Összeférhetetlenségi Bizottság
– elnök: Nyúl József Jenő
– tagok: Dr. Rózsa Katalin, Tánczos Ferenc

Pénzügyi Bizottság
– elnök: Máténé Nyúl Éva
– tagok: Dr. Rózsa Katalin, Tánczos Ferenc