Helyi rendeletek

Név Méret Letöltve
Név Méret Letöltve
6/1994. /III. 10./ sz. rendelet – A szociális lakásépítés és telekvásárlás helyi támogatásáról 407.7 KB 16
7/1998. /IV.7./ sz. rendelet – Ballószög Község címeréről és zászlójáról 219.3 KB 8
3/1999. /II.10./ sz. rendelet – A közterület használatáról 317.5 KB 8
11/1999. /V.14./ sz. rendelet – A vásárokról és piacokról 365.6 KB 8
15/1999./VII.12./ sz. rendelet – A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 132.2 KB 6
17/1999./IX.30./ sz. rendelet – A díszpolgári cím adományozásáról 142.6 KB 11
12/2002 /X.15./ sz. rendelet – A helyi építési szabályokról 231.4 KB 71
24/2003./XI.15./ sz. rendelet – Az út építéséről, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről 124.9 KB 8
17/2004./IV.30./ sz. rendelet – A települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok végrehajtásáról 210.3 KB 8
30/2004./XII.12./ sz. rendelet – A helyi hulladékgazdálkodási tervről 115.3 KB 8
4/2005. /II.22./ sz. rendelet – A gyermekvédelem helyi rendszeréről 151.0 KB 5
15/2005./XI.1./ sz. rendelet – Az önkormányzati hatósági ügyek intézésének szabályairól 89.1 KB 7
14/2005./XI.4./ sz. rendelet – Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról 124.2 KB 8
22/2005./XI.4./ sz. rendelet – A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról 107.4 KB 5
12/2005./X.14./ sz. rendelet – Az általános iskolák 1-4. évfolyamán tanuló ballószögi lakosok étkeztetési térítési díj hozzájárulásáról 121.0 KB 6
13/2007./XII.19./ sz. rendelet – A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 303.0 KB 10
9/2008. /VI.29./sz. rendelet – Az állattartás szabályairól 156.5 KB 7
12/2008. /XI.5./ sz. rendelet – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól 162.4 KB 5
15/2009.(XII.18) sz. rendelet – a helyi adókról 418.8 KB 15
7/2010 (IX.16.) sz. rendelet – A szennyvízközmű megvalósítási költségéhez 94.4 KB 6
12/2010 (XI.26) sz. rendelet – A temetőkről és a temetkezésről 393.5 KB 11
1/2011. (II.16.) ÖR. sz. rendelete – A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 174.7 KB 15
6/2011. (IV. 29.) sz. rendelet – A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő 363.3 KB 6
7/2011. (V.27.) sz. rendelet – A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról 195.5 KB 6
4/2013. (IV. 30.) sz. rendelet – A Szervezeti és Működési Szabályzatról 293.4 KB 11
9/2013. (XI.4.) sz. rendelet – A hulladékkezelési közszolgáltatásról 199.1 KB 4
11/2013. (XI. 4.) sz. rendelet – A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 189.0 KB 5
12/2013. (XI. 4.) sz. rendelet – A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 164.0 KB 6
17/2013. (XII. 20.) sz. rendelet – Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 1.6 MB 10
5/2014. (III. 4.) sz. rendelet – A zajvédelem helyi szabályozásáról 1.4 MB 10
6/2014. (III. 28.) sz. rendelet – Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról 23.7 KB 6
8/2014. (IV.29.) sz. rendelet – önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 340.4 KB 8
12/2014. (X.1.) sz. rendelet – Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól 185.7 KB 10
1/2015. (II.17.) sz. rendelet – Ballószög Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 4.7 MB 3
1/2015. (II.17.) sz. rendelet – Ballószög Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről – 1. sz. módosítás 1.1 MB 4
1/2015. (II.17.) sz. rendelet – Ballószög Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről – 2. sz. módosítás 1.2 MB 4
1/2015. (II.17.) sz. rendelet – Ballószög Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről – 3. sz. módosítás 1.1 MB 7
1/2015. (II.17.) sz. rendelet – Ballószög Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről – 4. sz. módosítás 1.2 MB 5
3/2015 (II.27) sz. rendelet – Az egyes szociális ellátásokról 494.2 KB 13
4/2015.(II. 27.) sz. rendelet – A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről 182.0 KB 5
7/2015. /V.28./ sz. rendelet – A zárszámadásról 3.6 MB 10
18/2015./IX.29./ sz. rendelet – Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 181.1 KB 9
23/2015./XI.27./ sz. rendelet – a helyi adókról 127.9 KB 9
2/2016. (II.19) sz. rendelet – Ballószög Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 1.5 MB 5
6/2016 (V.27.) sz. rendelet – Ballószög Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 3.3 MB 5
11/2016. (VI.29.) sz. rendelet – A szünidei gyermekétkeztetés szabályairól 64.7 KB 5
19/2016. (XI.25.) sz. rendelet – A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi zabályairól 139.4 KB 3
1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet – A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 130.7 KB 10
2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet -a Ballószögi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetményalapjának megállapításáról 132.9 KB 6
3/2017 (II.24.) Ballószög Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 1.2 MB 6
4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet -Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Ballószög Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.19) rendelet módosításáról 1.0 MB 5
5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet -a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 9/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 137.4 KB 3
6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet -Ballószög Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 4.6 MB 5
7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet -a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról 131.0 KB 8
8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet – a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről 141.4 KB 6
9/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelet – a partnerségi egyeztetés szabályairól 1.2 MB 5
Hatályos rendeletek jegyzéke 203.2 KB 13
12/2017. (IX.28.) Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete -a vásárokról és piacokról 109.0 KB 3
15/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról 193.8 KB 10
16/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 196.6 KB 5
23/2015./XI.27./ sz. rendelet – a helyi adókról – hatályos 2018. január 1-től 146.9 KB 2